​Noslēdzies projekts “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijaspakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

​Noslēdzies projekts “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijaspakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

No 2019. gada februāra līdz 2020. gada maijam biedrība ”Brīnummāja” īstenoja Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansēto projektu Nr. 9.2.2.3/18/A/008 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Projekta ietvaros 43 bērniem bija iespēja saņemt bezmaksas 1557 nodarbības - Tomatis sesijas, Montessori nodarbības, mūzikas un kanis terapiju. Vecākiem atbalsts tika sniegts 80 Marte Meo konsultācijās. Šis projekts bija būtisks atbalsts Vidzemes reģiona bērniem. Tas ļāva sniegt atbalstu ilgākā laika periodā, plānojot sociālo rehabilitāciju atbilstoša katra
klienta attīstības vajadzībām.

Klientu aptaujā 79% no klientiem norāda, ka bez finansiāla atbalsta šādas terapijas nevarētu atļauties, savukārt 86% norāda, ka rehabilitācijas pakalpojumi ir būtiski vai lielā mērā veicinājuši bērnu attīstību un sociālo iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta ietvaros ir pilnveidota arī materiāltehniskā bāze un personāls papildinājis savas profesionālās iemaņas dažādās apmācībās.

Projekta laikā kā organizācija, esam daudz labāk iepazinuši savus klientus, kas turpmāk ļaus vēl mērķtiecīgāk sniegt sociālo atbalstu un piesaistīt finansējumu, lai Vidzemes ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un ar katru dienu sasniegt aizvien vairāk.