Sajūtas lieliskas - gan par vērīgajiem brīžiem kopā ar Klusuma skolu, gan jautrajiem vingrojumiem, kas palīdz trennēt ne tikai ķermeni, bet arī prātu, gan par Smilšu istabā piedzīvotajiem atklājumiem, labajām sajūtām un radošo prieku! Šis projekts nav stāsts tikai par to, ko iegūst bērni, bet arī kā labais piemērs veiksmīgai pašvaldības un NVO sadarbībai. Paldies Cēsu novada aģentrūrai "Sociālais dienests" gan par finansiālu iespēju šo projektu realizēt, gan jauko sadarbību.

Projektā tika īstenotas trīs aktivitātes,  kas aizsākās jau augustā un noslēdzās novembrī.

Praktiskajā seminārā vecākiem ar bērniem “Kā trenēt bērna ķermeni un prātu” vingrojām un mācījāmies. Mēs ticam, ka iegūtās zināšanas palīdzēs mainīt attieksmi par fizisko nodarbju nozīmi, kā arī motivēs apgūtos vingrinājumus izmantot ikdienā. 

Klusuma nodarbību ciklā iegūtā pieredze palīdzēs labāk pieņemt noteikumus, vieglāk koncentrēties darbam un noturēt uzmanību uz veicamo uzdevumu, sekmīgāk veidot kontaktu ar apkārtējiem.

Smilšu istabas nodarbībās iegūtās prasmes kopumā bērniem atvieglos mācību procesu skolā, veicinās kontaktu ar vienaudžiem un cels mācību motivāciju, kā arī ticību saviem spēkiem.

Cēsu novada aģentrūras "Sociālais dienests" rīkotais projektu konkurss sniedz iespējas piedāvāt jaunas attīstošās aktivitātes bērniem, kā arī nodrošina iespēju tajās bez maksas piedalīties bērniem no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm.

Paldies visām ģimenēm par kopā pieredzēto un sadarbības partneriem par lielisko darbu!