Biedrība “Brīnumaja” šobrīd realizē “Vecāku un speciālistu sadarbības projektu bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai “Mana iespēja””. Projekta mērķis ir veicināt  Cēsu, Priekuļu, Amatas un Līgatnes novadu bērnu no sociālā riska grupām emocionālo, sociālo un kognitīvo attīstība caur inovatīvām, izglītojošām un iesaistošām aktivitātēm, mazinot sociālās atstumtības risku, un sniegt informatīvu un psiholoģisku atbalstu bērnu vecākiem un pedagogiem, veicinot savstarpēju sadarbību.

Uz šo brīdi projekta ietvaros 10 bērniem ir bijusi iespēja apmēklēt desmit konsultāciju ciklu Smilšu spēļu terapijā un 17 bērni ir apmeklējuši desmit Montessori attīstošās nodarbības. Šo projekta aktivitāšu uzdevums ir sniegt katram bērnam nepieciešamo atbalstu. Bērnu attīstības vajadzības, ar kādām saskaramies projektā, ir dažādas - gan emocionāli pārdzīvojumi, gan grūtības mācībās vai nepietiekoša spēja koncentrēties. Ļoti daudz bērnu ir tieši ar uzvedības traucējumiem un šajos gadījumos mēs cenšamies izzināt cēloņus un atbalstīt gan pašu bērnu, gan vecākus. Projekta ietvaros arī 11 bērniem veicām mācīšanās un uzvedības traucējumu diagnostiku, kas vecākiem un skolotājiem dod atbildes par cēloņiem, ieteikumus atbalsta pasākumiem, kā arī palīdz ieraudzīt bērna stiprās puses un talantus.

Viens no projekta pamatprincipiem ir kopīga sadarbība starp bērnu, vecākiem, speciālistiem un skolotājiem, tādēļ projekta ietvaros tiek realizēti vairāki informative un izglītojoši pasākumi: nu jau aizvadīta konference “Mana iespēja”, kurā projekta dalībniekiem un citiem interesentiem bija iespēja uzzināt vairāk par Montessori pieeju un iegūt izpratni par to, kas ir mācīšanās traucējumi un kāds atbalsts šādiem bērniem nepieciešams. Šobrīd turpinās praktiskie semināri vecākiem “6 audzināšanas stratēģijas ceļā pie klausīgiem bērniem”, kurā vecāki gūst jaunas idejas un trennē praktiskās iemaņas sava bērna labākai izpratnei un efektivākai saskarsmei.

Projekta ietvaros ir izstrādātas 10 video īslekcijas par Montessori pieeju, kurās sniedzam arī ierosmi idejām, kā atraisīt sava bērna zinātkāri, pašapziņu un citas dzīvē tik svarīgas kvalitātes, mājas apstākļos. Video īslekcijas var noskatīties ikniens mūsu mājas lapā www.brinummaja.lv vai Youtube kanālā WonderHouseLV.

Projekts noslēgsies 2016. gada aprīlī, kad kopumā atbalstu būsim snieguši 55 bērniem un viņu vecākiem. Uz šo brīdi redzam, ka daudziem šis atbalsts bija ļoti nepieciešams, tāpat arī saprotam, ka viens seminārs vai 10 speciālista konsultācijas ir tikai sākums, tādēļ novēlam, lai tiem, kuri šo iespēju ir izmantojuši un vēl izmantos, pietiktu spēka arī turpmāk vienam otru saklausīt, saprast un palīdzēt!


Projekta “Mana iespēja” komandas vārdā –
Liena Milherte
Biedrības “Brinummāja” valdes priekšsēdētāja