Pakalpojumi

Brīnummāja piedāvā pakalpojumus bērniem, bērnu vecākiem un bērnu attīstības jomas profesionāļiem. Tās ir interešu izglītības programmas, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un ambulatorie pakalpojumi. Brīnummājā interešu izglītības pakalpojumi un ambulatorie pakalpojumi ir pieejami par maksu, savukārt sociālās rehabilitācijas programmas pārsvarā tiek īstenotas sadarbībā ar novadu Sociālajiem dienestiem vai caur Brīnummājas sociālajiem projektiem, kuri bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, pieejami bez maksas.