Valodas attīstības nodarbības ar FORBRAIN

Forbrain ir iekārta, ar kuras palīdzību tiek atfiltrēta bērna balss, lai stimulētu audiālās informācijas uztveri, apstrādi, uzlabotu spēju izprast valodu, izrunu, precizitāti un lasītprasmi.

Piesakies nodarbībām vai uzzini vairāk par pakalpojumiem

26425851 brinummaja@gmail.com
Valodas attīstības nodarbības ar FORBRAIN

Kad ieteicams

Metode piemērota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, mācīšanās ​traucējumiem vai logopēdiskām grūtībām.

Atbilstoši katra bērna vajadzībām, tiek sastādīti vingrinājumi, kuru mērķis ir variēt balsi. Šīs metodes pamatā tiek izmantota “audiālā cilpa” - cik kvalitatīvi mēs apstrādājam paša radīto audiālo informāciju. Filtrētā balss skaņa aktivizē uztveri, audiālās informācijas apstrādi, uzmanību un ekspresīvo valodu (runātā valoda). Nodarbības laikā speciālists piedāvā bērnam logopēdijas uzdevumus, kas ļauj variēt balss tempu, tembru, intonāciju, ritmu.

Konsultācijas ilgums: 30 min.

Speciālisti:

Katrīna Liene Jansone

Pieteikšanās iepriekš zvanot