Logopēdijas nodarbības

Logopēdijas nodarbībā speciālists izvērtē runas un valodas attīstības traucējumus un rotaļu veidā veicina  runas un valodas attīstību.

Piesakies nodarbībām vai uzzini vairāk par pakalpojumiem

26425851 brinummaja@gmail.com
Logopēdija

Kad ieteicams

Nodarbības ir piemērotas sākot no 2,5 gadiem līdz sākumskolas vecumam (ieskaitot). Logopēdijas nodarbības ir piemērotas gan nerunājošiem bērniem, gan bērniem ar dažādiem valodas attīstības traucējumiem un lasītprasmes grūtībām.

Logopēdijas nodarbībās sākotnēji tiek veikta runas un valodas novērtēšana. Atbilstoši noteiktajiem traucējumiem, bērnam tiek izstrādāts korekcijas plāns runas un valodas attīstības sekmēšanai. Nodarbības laikā runas un valodas attīstība tiek veicināta ar dažādu vingrinājumu un uzdevumu palīdzību. Nodarbības notiek ciešā, pozitīvā sadarbībā ar bērnu, pielāgojot nodarbības tempu, metodes un materiālus.

Logopēdijas nodarbībās tiek attīstīta bērna valodas sapratne, saistītā runa, paplašināts vārdu krājums, sekmēta pareiza skaņu izruna, attīstīti fonemātiskie procesi. Sākumskolas vecuma bērniem tiek veicināta un attīstīta lasītprasme un rakstītprasme.

Konsultācijas ilgums: 30 min.

Speciālisti:

Aija Kalēja
Katrīna Liene Jansone

Pieteikšanās iepriekš zvanot