Par mums

Brīnummāja sniedz atbalstu ikvienai ģimenei bērna emocionālās, fiziskās, sociālās un intelektuālās attīstības ceļā. Šeit bērni un jaunieši var saņemt atbalstu gan vispusīgai attīstībai, gan dažādu grūtību un traucējumu mazināšanai. Mūsu piedāvātais atbalsts ietver arī vecākiem iespēju piedalīties Vecāku klubiņa aktivitātēs, kā arī ģimenēm un profesionāļiem iegūt aktuālu informāciju un apgūt prasmes mūsu piedāvātajos semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos.

Par Brīnummāju

Sabiedriskā labuma organizāciju “Brīnummāja” Cēsīs 2014. gadā dibināja māsas Liena un Ieva Graudules. Brīnummāja sāka pulcēt ap sevi speciālistus un apzināt ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts bērnu attīstības veicināšanā. Brīnummāja piedāvā atbalsta pasākumus ikvienai ģimenei, kam rūp sava bērna vispusīga attīstība, kā arī īsteno projektus, kuru mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Brīnummāja ir pulcējusi vairāk nekā 130 ģimenes no Vidzemes un citiem reģioniem, katru mēnesi nodrošinot teju 500  pakalpojumus. Brīnummāja kā NVO strādā ciešā sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām: Cēsu, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Alūksnes, kā arī piesaista privātos un uzņēmēju ziedojumus.

Brīnummājas ēka Cēsīs

Nosaukums un logo

Ir kāds pavisam īpašs brīdis, kad liekas - laiks uz mirkli apstājas un elpa sastingst, tas ir brīnumu pilns brīdis, kad bērns ir atklājis kādu lietu. Tajā pašā brīdī pasaule viņa acīm kļūst vēl krāsaināka un bagātāka. Un tikai mūsu, pieaugušo acīm, tās var šķist parastas lietas. Bērns spēj saskatīt un piedzīvot brīnumu arī mazās lietās. Tā nu no sākuma jau zinājām - vēlamies radīt vietu, kur piedzīvot BRĪNUMUS. Marija Montessori, no kuras metodes arī mēs esam iedvesmojušies un ieraudzījuši bērnus jaunā gaismā, savus veidotos centrus sauca par “Bērnu māju”. Arī mēs savā nosaukumā to aizguvām, jo MĀJA ir vieta, kur varam justies mēs paši, kur mūs pamana, pieņem un mīl. Viena no pirmajām metodēm, kuru piedāvājām, bija Montessori nodarbības. Montessori vide ir īpaši veidota, lai bērns varētu patstāvīgi izzināt šo pasauli un atklāt Brīnumus. Skaidri zinājām, ka tikai bērni zina, kāda izskatās Brīnummāja, tādēļ mums palīgā nāca Agate, kurai tajā laikā bija 5 gadi un no Montessori materiāliem uzbūvēja Brīnummāju, kas kļuva par mūsu organizācijas logo.

Brīnummājas logo no klučiem

Brīnummāja - sabiedriskā labuma organizācija

Labdarība ir mūsu nolūks, kādēļ pastāvam. Mūsu mērķis ir bērnu attīstības veicināšana un attīstošo aktivitāšu pieejamības nodrošināšana dažādām sociālajām grupām, sabiedrības izpratnes veidošana par bērnu attīstības vajadzībām.

Savu, kā sabiedriskā labuma organizācijas, mērķa sasniegšanu realizējam, piesaistot  finansējumu, lai mērķa grupai nepieciešamais atbalsts būtu pieejams bez maksas vai par iespējami zemu cenu. Mēs piesaistām resursus, lai atbalsts būtu pieejams tuvu dzīvesvietai un ieviešam labāko praksi, lai ikviena ģimene saņemtu profesionālu speciālistu atbalstu. Kā mērķa grupas  interešu aizstāvji, mēs  aktualizējam mērķa grupas vajadzības un realizējam pasākumus, kas motivē mērķa grupu pilsoniski aktīvām rīcībām. Mūsu sabiedriskās aktivitātes vērstas uz sabiedrības izpratnes veicināšanu par bērniem ar dažādām vajadzībām. Sevi saskatām kā svarīgu pašvaldību sadarbības partneri rūpēs par mūsu kopienu un ikviena tās locekļa veiksmīgu integrāciju sabiedrībā.

Brīnummājas dalība pilsētas svētkos

Organizācijas darbība

Mūsu organizācijā ir definēta attīstības stratēģija un prioritārie darbības virzieni.

Darbības nodrošināšanā tiek ievēroti labas pārvaldības principi - definēti mērķi un sasniedzamie rādītāji, uzraudzīti darbības rezultāti, regulāri veikta organizācijas efektivitātes analīze un klientu viedokļu izpēte. Ikdienas darbā ieviešam labāko praksi klientu apkalpošanā, bērnu attīstības un ģimenes kā sistēmas atbalstīšanā.

​​​
Jaunas telpas

Atbalstītāji un sadarbības partneri

Mūsu sadarbības partneru un atbalstītāju loks ar katru gadu pieaug. Mēs priecājamies par katru jaunu satikšanos, jo tā varam paveikt labos darbus kopā!

Brīnummājas ģimenes atbalsta dažādi uzņēmumi, rīkojot kopīgus pasākumus, atbalstot ar ziedojumiem vai īstenojot kopīgas idejas - Cēsu kultūras centrs, Veismaņu muižas laimīgo vistu nams, SIA Karjeru tehnikas noma, SIA Studio pica un SIA RAYBORG.
​​​​​Ziedošanas kampaņā "Lai mācīties ir vieglāk!", ziedojumu kastīšu izvietošanu atbalsta SIA Ieber.lv, Veikals Milti un zīle rokā, Veikalu tīkls Elvi, veikals Solo, SIA Tet veikali.

Meklējot aizvien labākus risinājumus un īstenojot pieredzes apmaiņu, sadarbojamies arī ar izglītības iestādēm un to speciālistiem, kā piemēram Veselavas pirmsskolas izglītības iestādi un Cēsu pilsētas vidusskolas speciālistiem.

Katru gadu sadarbībā ar Cēsu novada jauniešu domi rīkojam Kopā būšanas svētkus bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem no audžuģimenēm. Šajos svētkos dāvanas sarūpē dažādu uzņēmumu kolektīvi.

Īstenojot sociālas jomas projektus, jau ilggadējs mūsu sadarbības partneris ir Ziedot.lv, kas administrē gan Latvijas valsts meži, gan A/S Latvenergo sociālās jomas projektus. Kapacitātes projekta īstenošanā mūsu sadarbības partneris ir Aktīvo iedzīvotāju fons, savukārt atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, īstenojam ar Centrālās finanšu līguma aģentūras atbalstu.

Nodrošinot sociālas rehabilitācijas pakalpojumus, mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbības ar Vidzemes plānošanas reģionu "Vidzeme iekļauj".

Atbalstu bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedzam kopā ar vairāku novadu Sociālajiem dienestiem. Mūsu sadarbības partneru lokā ir Cēsu novada Sociālais dienests, Alūksnes novada sociālo lietu pārvalde, Smiltenes sociālās aprūpes dienests, Valmieras novada sociālo lietu pārvalde,  Sadarbojamies arī ar attālākiem novadiem - Jelgavas sociālo lietu pārvaldi un Bauskas pilsētas sociālās palīdzības dienestu.

 
Sadarbības veils - akcija
 
Veikalu tīkls Maxima iepriecina svētkos
 
Brīnummāja un Cēsu Jauniešu dome
 
Paldies atbalstītājiem gardens

Komanda

Laura Gusāne

Laura Gusāne

Kanisterapijas speciāliste

Laura Gusāne, Brīnummājas kanisterapijas speciāliste. Es mīlu savu darbu, redzot mazo klientu sejās atplaukstam smaidu un dzīvesprieku, ko dod kopdarbs - beznosacījuma mīlestība un motivators, labradors Pērlis.

Inga Miezīte

Inga Miezīte

Logopēde

Esmu logopēde Brīnummājā. Mana misija ir palīdzēt katram bērnam ar runas un valodas traucējumiem. Veikt skaņu izrunas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumu korekciju. Veicināt valodas sapratni. Es priecājos par katru mazo progresējošo solīti tuvāk sasniedzam rezultātam!

Baiba Savicka

Baiba Savicka

Fizioterapeite

Esmu Baiba, Brīnummājā strādāju kā fizioterapeite, palīdzot maziem un lieliem iepazīt savu ķermeni gan caur kustību, gan caur masāžu. Vislielākā iedvesma manā darbā man ir tad, kad caur funkcionālā stāvokļa uzlabošanu vai kādas prasmes iemācīšanos, no jauna izdodas uzlabot mazo un lielo klientu dzīves kvalitāti.

Elīza Astra Vectirāne

Elīza Astra Vectirāne

Fizioterapeite

Esmu fizioterapeite Elīza Astra. Savā darbā es gūstu prieku un gandarījumu tajos brīžos, kad redzu bērnu smaidot, smejoties un sadarbojoties. Tajos brīžos saprotu, ka esam uz pareizā ceļa, jo mērķi varam sasniegt tikai kopā.

Katrīna Liene Jansone

Katrīna Liene Jansone

Logopēde

Brīnummājā esmu logopēde. Uzskatu, ka nekas nav neiespējams un ir jāsvin mazās uzvaras. Darbā ar bērniem spēju saredzēt viņu stiprās puses un, ņemot vērā tās, pilnveidot runas attīstību.

Iveta Kleša

Iveta Kleša

Masiere

Mani sauc Iveta Kleša, esmu masiere ar 16 gadu pieredzi. Man ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem izprast savu ķermeni un likt justies kaut nedaudz laimīgākiem. Savā darbā es gūstu prieku no vienkārši pateikta"Paldies, masierīt"! Mani iedvesmo fantastiskie kolēģi un apmierināti un smaidīgi klienti.

Aija Kalēja

Aija Kalēja

Logopēde

Brīnummājā esmu logopēde. Palīdzu bērniem uzlabot runas prasmes, attīstīt prasmi runāt skaidri un pareizi. Veicu komunikācijas, runas un valodas novērtēšanu, diagnostiku un terapiju. Man gandarījumu sniedz katrs bērna jaunais un pareizi izrunātais vārds.

Gunta Krūmiņa

Gunta Krūmiņa

Montessori speciāliste

Es esmu Gunta Krūmiņa, pedagogs. Brīnummājā esmu Montessori speciālists, kas palīdz bērniem apzināties savas spējas, kļūt patstāvīgākiem un, jo īpaši, iemīlēt matemātiku. Man ļoti patīk dažādas spēles ar bērniem!

Ivita Puķīte

Ivita Puķīte

Sociālo pakalpojumu vadītāja, sociālais darbinieks

Mērķtiecīgi strādāju, lai palīdzētu speciālistiem un vecākiem izprast bērnu attīstības vajadzības. Svarīgi ir izvērtēt un apzināties vispiemērotāko atbalstu un pakalpojumus. Prieks bērna acīs ir prieks manai dvēselei!

Sanda Raudule

Sanda Raudule

Sociālā rehabilitētāja, valdes locekle

Esmu Sanda, Brīnummājā strādāju kā sociālais rehabilitētājs. Es ne tikai cenšos, lai ikviens, kurš sper soli Brīnummājā justos gaidīts, bet arī kopā ar speciālistiem palīdzu vecākiem piemeklēt atbilstošākās terapijas/nodarbības viņu bērniem. Man rūp ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, tāpēc cenšos viņus atbalstīt, iedrošināt vai vienkārši būt līdzās. Man prieks, ja kopīgiem spēkiem mums izdodas palīdzēt!

Gita Jonase

Gita Jonase

Montessori speciāliste, valdes locekle

Es esmu Gita Jonase. Brīnummājā esmu Montessori speciālists. Sekoju bērnu aktuālajām interesēm, esmu līdzās un radu iespēju jaunas iemaņas un zināšanas apgūt pašiem. Lielākais prieks un gandarījums ir būt klāt brīžos, kad bērns sev atklāj jaunu pasauli un acīs iemirdzas prieka dzirkstele.

Ieva Graudule

Ieva Graudule

Valdes locekle

Esmu Brīnummājas veidotāja un valdes locekle. Lai arī ikdienā neesmu Latvijā, Brīnummājā palīdzu tapt projektiem, ikgadējiem kopā būšanas svētkiem un sniedzu savu pieredzi nozīmīgāko lēmumu pieņemšanā. Man rūp, lai katrs bērns justos pamanīts, sadzirdēts un atbalstīts, lai Cēsis būtu vieta, kurā ikviena ģimene jūtas vērtīga. Mani iedvesmo bērnu smaidi un jaunas iespējas, kuras mēs, kā sabiedriskā labuma organizācija, varam sniegt.

Liena Graudule

Liena Graudule

Vadītāja, Montessori un Tomatis metodes speciāliste

Es esmu Brīnummājas vadītāja un bērnu attīstības speciāliste. Mani iedvesmo bērnu smaidi, vecāku spēks un līdzcilvēki, kuriem rūp. Es saku “Jā” jaunām iespējām. Savu pieredzi bērnu attīstības jomā un organizāciju efektivitātes projektos veltu, lai bērni un viņu ģimenes Brīnummājā justos gaidīti, saprasti un atbalstīti.

Atsauksmes

Brīnummāja ir māja, kurā notiek brīnumi! Brīnumi, kas silda sirdi, ik dienas, ne tikai Ziemassvētkos! Tos mirkļus par brīnumiem pārvērš visas foršās meitenes, kuras mīt Brīnummājā, kuras palīdz sagaidīt brīnumainus mirkļus un priecājas līdzi no visas sirds ❤ Brīnummāja ir īpaša vieta! Tur mīt atbalsts, sirsnība un cilvēcība, tur ir labi cilvēki!

Henriete, Jēkaba mamma

Brīnummājas nosaukumā ir ietverta tās būtība, aura, cilvēki. Tā ir vieta, kurā Tu droši nodod savu bērnu attīstošai, radošai, interesantai un piepildītai darbībai. Bonusā saņemot kolosālus cilvēkus (personālu), kuri to visu padara iespējamu. Neskatoties uz aizņemtību un šī brīža situācijas radītajām nedienām - vienmēr ir gatavi pārmaiņām un sakārtot jaunus nodarbību laikus atkal, un atkal, un atkal. Lieki, bet piebildīšu, ka nodarbību galvenais varonis, ik reizi dodas turp ar prieku un atpakaļ smaidīdams, priecīgi stāstīdams par paveikto. Paldies Brīnummājai un tās gaišajiem, atsaucīgajiem un kolosālajiem cilvēkiem! Paldies, ka ik brīdi attīstieties Jūs un attīstiet vidi, kurā mums smelties padomus!

Solvita, Ralfa mamma

Ar biedrību “Brīnummāja” sadarbojamies kopš 2015.gada. Biedrība Vidzemē ir viena no retajām, kura piedāvā daudzpusīgas attīstošās nodarbības bērniem, strādājot ar dažādām attīstību veicinošām metodēm – Marte Meo, tomatis, smilšu terapija, kanisterapija, Montesori u.c. Ar biedrības atbalstu nodrošinot sociālo rehabilitāciju Sociālā dienesta redzes lokā nonākušajiem jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem, ir panākts, ka šiem bērniem ir augusi motivācija, pašpārliecinātība un koncentrēšanās spējas. ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros Cēsu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem novadā uz vietas ir iespēja saņemt kvalitatīvus nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Īpašs paldies biedrības vadītājai un kompetentajiem speciālistiem par profesionālu un individuālu pieeju katram klientam, pielāgojot gan nepieciešamo metodi, gan arī materiālus nodarbībām, lai veicinātu bērnu attīstību.

Cēsu novada aģentūra "Sociālais dienests"

Vidzemniekiem ir ļoti paveicies, ka, pateicoties Biedrībai “Brīnummāja”, Cēsīs un Alūksnē jau vairākus gadus ir iespējas saņemt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kuru klāsts ar katru gadu paplašinās. Biedrība vērīgo seko un izzina bērnu un viņu vecāku vajadzības pēc pakalpojumiem un mērķtiecīgi rīkojas, lai ģimenes saņemtu tām tik ļoti nepieciešamo atbalstu. Vairākas ģimenes tieši Brīnummājā ir uzzinājušas par iespējām saņemt pakalpojumus ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Projekta komanda ir saņēmusi arī daudz atsauksmju no bērnu vecākiem par pozitīvajām izmaiņām bērnu attīstībā un emocionālās, fiziskās pašsajūtas uzlabošanos pēc pakalpojumu saņemšanas Brīnummājā.

Vidzeme iekļauj komanda

Video stāsti