Alūksnes bērniem sociālā rehabilitācija atkal pieejama tuvu mājām

21.10.2021

Alūksnes bērniem sociālā rehabilitācija atkal pieejama tuvu mājām

Jaunajās Sociālo pakalpojumu centra telpās, Uzvaras ielā 1, Alūksnē klientiem būs pieejamas logopēdijas nodarbības, kanis terapija, Tomatis metode un drīzumā arī Montessori nodarbības. Pakalpojums tiks nodrošināts sadarbībā ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi.

Alūksnes un tuvējās apkārtnes ģimenēm Brīnummājas speciālisti ir pazīstami jau vairāk nekā divus gadus. Sniegti 1258 pakalpojumi, strādājot ar vairāk nekā 30 ģimenēm. Visbiežāk Brīnummājas profesionāļu komanda strādā ar tādām bērnu attīstības grūtībām kā valodas attīstības traucējumi, komunikācijas grūtības, koncentrēšanās un uzmanības noturības grūtības, mācīšanās traucējumi, pazemināta sevis apzināšanās spēja un emocionālas grūtības.

Izbraukuma pakalpojumi, kad speciālisti dodas tuvāk pie klienta, ir jauna iespēja Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, ko sabiedriskā labuma organizācija Brīnummāja īsteno ar jau trešo pašvaldību. Latvijas attālākajos reģionos tā ir iespēja piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus un nodrošināt terapijas, ietaupot ģimenēm gan spēku, gan laiku un finanses, nemērojot ceļu uz lielākajām pilsētām vai Rīgu.

Darbs Alūksnē aizsākās ar dažām ģimenēm, kurām bija nepieciešamība pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un lai bērniem nebūtu jāmēro garais ceļš līdz Cēsīm, speciālisti atrada veidu, kā pakalpojumus nodrošināt Alūksnē. Sākotnēji izveidojās lieliska sadarbība ar Alūksnes un Apes novada fondu, vēlāk jau pastāvīga sociālo pakalpojumu īstenošanas vieta tika reģistrēta Alūksnes novada vidusskolas telpās, kuras direktore Ilze Līviņa jau sākotnēji saskatīja, cik būtisks ieguvums no šīm nodarbībām ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd, izvērtējot līdzšinējo darbību, kā labākais risinājums ir atrasts izbraukuma pakalpojumu īstenošana jaunajā Sociālo pakalpojumu centrā, sadarbībā ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi. Primāri pakalpojumi tiks nodrošināti “Vidzeme iekļauj” projekta ietvaros un tālākā sadarbība paredz arī Brīnummājas sociālo projektu  īstenošanu centra telpās. 

Jaunas sadarbības formas un kopīgas pašvaldību un nevalstiskā sektora iniciatīvas kopumā veicina sabiedriski aktīvas sabiedrības veidošanos un sabiedrības līdzdalību vietējās kopienas vajadzību atbalstīšanai. 

Sabiedriskā labuma organizācijas ir ne tikai resurs, kā piesaistīt finansējumu un radīt jaunas iespējas, tā ir sociāli atbildīgu pilsoņu aktīva rīcība, mērķa grupas aktuālo vajadzību pārzināšana un sabiedrībā aktuālu problēmu, kā sociālā iekļaušanās, risināšana.

“Sociālie pakalpojumi Alūksnes novadā attīstās tieši pateicoties pašvaldības, nevalstiskā sektora un sociālās jomas pārstāvju veiksmīgai sadarbībai ar kopīgām rūpēm par klientiem.

Mēs kā sabiedriskā labuma organizācija ne tikai rūpējamies par pakalpojumu pieejamību, mēs pārzinām mērķa grupu, tās vajadzības, sekojam līdzi jomas attīstības tendencēm un labākajai praksei, tādēļ kopīga sadarbība arī politiķiem ļauj pieņemt izsvērtākus un uz klientu vajadzībām balstītus lēmumus”, pauž Brīnummājas vadītāja un bērnu attīstības speciāliste Liena Graudule.