Atbalsts bērnu fiziskai attīstībai

02.09.2021

Arī šogad biedrībai ''Brīnummāja'' un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai ,,Sociālas dienests” ir bijusi iespēja sadarboties, īstenojot kopīgu projektu “Nemedikamentozās terapijas nepilngadīgajiem Aģentūras klientiem”, kas deva iespēju 5 bērniem, kuri ir Cēsu sociālā dienesta klienti, no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem attīstības traucējumiem saņemt atbalstu fiziskās attīstības veicināšanai, nodrošinot 9 fizioterapijas nodarbības katram bērnam.

Kopumā šī projekta ietvaros no maija līdz augustam tika nodrošinātas 45 bezmaksas fizioterapijas nodarbības, atbalstot bērnu aktuālās fiziskās attīstības vajadzības, sniedzot iespēju bērniem saņemt individuālu atbalstu fizisko prasmju uzlabošanai, kā arī apgūt praktiskus un interesantus paņēmienus, kā uzturēt sevi fiziskā formā arī ikdienā.

Par notikušajām nodarbībām no vecākiem esam saņēmuši atsauksmes: ''Bērns “Brīnummāju” apmeklēja ar prieku”, “Jutāmies gaidīti uz katru nodarbību”, “Mans bērns nodarbībās iemācījies noturēt līdzsvaru, ķert un mest bumbu un veikt citus dažādus uzdevumus”, “Esmu saņēmusi norādes, kā ikdienā atbalstīt sava bērna fizisko attīstību.''

Liels prieks par ģimeņu iesaistīšanos, nodrošinot bērnu piedalīšanos fizioterapijas nodarbības, kā arī par bērnu atsaucību un vēlmi sadarboties.
Projekts tika finansēts no Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” un biedrības “Brīnummāja”  finanšu līdzekļiem.

Sakām paldies gan ģimenēm, gan Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” par kopīgo darbu!