Atbalsts bērnu fiziskai un emocionālai attīstībai

Arī šogad sabiedriskā labuma organizācijai ''Brīnummāja'' sadarbībā ar Cēsu novada Sociālo dienestu ir bijusi iespēja īstenot kopīgu projektu “Fiziskās un emocionālās veselības veicināšanas atbalsta programma Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem”.

Projekts deva iespēju 9 bērniem, kuri ir Cēsu sociālā dienesta klienti un piedzīvo emocionālas grūtības, kuriem novērotas uzvedības izmaiņas vai kuri saskaras ar veselības grūtībām, saņemt atbalstu fiziskās un emocionālās attīstības veicināšanai, nodrošinot bezmaksas fizioterapijas nodarbības grupā un kanis terapijas nodarbības.

Projekta ietvaros no maija līdz augustam 6 bērniem tika nodrošinātas fizioterapijas nodarbības un 3 bērniem kanis terapijas nodarbības, atbalstot bērnu aktuālās fiziskās un emocionālās attīstības vajadzības, sniedzot iespēju bērniem saņemt atbalstu fizisko prasmju uzlabošanai un individuālu emocionālu atbalstu, veicinot pozitīvas sadarbības prasmes un sociālās iemaņas. Kopumā projektā tika realizētas 42 bezmkasas nodarbības.

Projekta vadītāja Gita Jonase min: “Liels prieks par ģimeņu iesaistīšanos, nodrošinot bērnu piedalīšanos nodarbībās un terapijās, kā arī par bērnu atsaucību un vēlmi sadarboties. Par notikušajām nodarbībām gan no bērniem, gan vecākiem esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes par nodarbībām, bērni tās apmeklēja ar prieku. Bērni ir saņēmuši atbalstu, atguvuši ticību savām spējām.”

Projekts tika finansēts no Cēsu novada Sociālā dienesta un sabiedriskā labuma organizācijas “Brīnummāja” finanšu līdzekļiem.

Sakām paldies gan ģimenēm, gan Cēsu novada Sociālajam dienestam par kopīgo darbu!