Balso par atbalsta projektu vardarbībā cietušajiem un sociāli atstumtajiem bērniem

Ar Otrās elpas finansiālo atbalstu esam iecerējuši realizēt rehabilitācijas kursu vardarbībā cietušiem un sociāli atstumtiem bērniem - no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, bez vecāku gādības palikušie bērniem, bērniem ar socializēšanās problēmām, uzvedības un mācīšanās traucējumiem vecumā no 3 – 10 gadiem.

Atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, tiks sekmēta sekojošu mērķu sasniegšana:

  • mazināta emocionālā trauksme;
  • stiprināta ticība savām spējām;
  • veicinātas sociālās prasmes;
  • attīstītas noteiktas intelektuālās spējas.

Lai veicinātu vardarbībā cietušo un sociāli atstumto bērnu iekļaušanos sabiedrībā, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu un pēc iespējas pilnvērtīgu sevis realizāciju, šiem bērniem ir svarīgi saņemt individuālu atbalstu un viņu vajadzībām pieskaņotu rehabilitācijas programmu.

Visbiežāk šie bērni atrodas emocionālā spriedzē, viņiem ir zema ticība savām spējām, iespējams arī uzvedības traucējumi un komunikācijas problēmas, kā arī nepieciešams individuāls atbalsts intelektuālo spēju attīstībai.

Pētījumi psiholoģijā pierāda, ka izziņas procesi aktivizējas tikai tad, kad bērns jūtas droši, tādēļ visbiežāk šiem bērniem ir ne tikai augsta emocionālā spriedze un komunikācijas problēmas, bet arī apgrūtināts mācīšanās process.

Rehabilitācijas kursā iekļautā Silto smilšu metode palīdz mazināt emocionālo spriedzi, mazina ķermeņa saspringumu, aktivizē parasimpātiskās nervu sistēmas darbību, atraisa tēlaino domāšanu un aktivizē maņas.

Montessori nodarbības attīsta spēju koncentrēties, veicina uzmanības noturību, attīsta pašapkalpošanās prasmes, koordināciju, attīsta valodu, matemātisko izpratni un bagātina pasaules priekšstatus.

Abas šīs metodes un to kombinācija veicina bērnā ticību savem spēkiem, atraisa izziņas procesu un uzlabo socializēšanās prasmes.

Lai šī iecere īstenotos, mēs aicinām:

No 4.novembra līdz 30.decembrim dodieties uz vienu no Otrās elpas veikaliem un, iegādājoties vai nododot labdarībai kādu lietu, jūs saņemsiet balsošanas žetonu. 

"Otrā elpa" labdarības veikals,
Marijas iela 13

"Otrā elpa, Stabu" labdarības veikals,
Stabu iela 35

Paveiksim labos darbus kopā!