Biedrība Brīnummāja sniedz atbalstu bērnu vecākiem

Biedrība Brīnummāja sniedz atbalstu bērnu vecākiem

Pateicoties A/S “Latvijas valsts meži” sociālās palīdzības programmai, ko administrē Nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv””, projekta Nr. 7.5./LVM/20/140 ietvaros biedrība Brīnummāja no 2020. gada 15. maija līdz 2020. gada 15. novembrim nodrošinās 12 vecākiem no Vidzemes reģiona, kuri audzina bērnus ar īpašajām vajadzībām un kuri šobrīd saņem pakalpojumus biedrībā Brīnummāja, individuālās psihoterapijas konsultācijas.

Šobrīd, kad visapkārt valda tik liela neziņa un ģimenēm ir jāuzņemas papildus lomas, psiholoģiskais atbalsts kļūst vēl aktuālāks. Mums rūp ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki.

Mēs esam priecīgi, ka sociālās rehabilitācijas ietvaros  vecākiem būs iespēja apmeklēt individuālās psihoterapijas konsultācijas,  lai stiprinātu vecāku psihisko veselību, mazinātu izdegšanas, veģetatīvās distonijas un depresijas draudus, kā arī vairotu spēju sniegt atbalstu saviem bērniem.

Psihoterapijas konsultācijās vecāki saņems speciālista atbalstu, iedrošinājumu, apstiprinājumu par sevi un savām spējām (konsultāciju mērķis ir vecākam palīdzēt apzināties viņa jūtas, domas, rīcību utt., kā arī samazināt negatīvos simptomus un attīstīt pozitīvu attieksmi).

Pateicoties šim projektam, mums ir iespēja sociālās rehabilitācijas procesā sniegt atbalstu ģimenei kopumā, kas sniedz būtisku ietekmi uz bērna attīstību.