It sevišķi Brīnummājā! Nu jau kādu laiku mūsu mazajiem apmeklētājiem ir iespēja strādāt ar vēl plašāku maņu materiālu -  aizdaru rāmjiem, siltuma kanniņām, kā arī paplašināt vārdu krājumu, strādājot ar fermas materiālu, iepazīt ģeometriskās figūras un izmantot citus Montessori attīstošos materiālus.

Mūsu speciālistu un priecīgo bērnu vārdā sakām lielu paldies par ziedojumu no Dr. Aijas Kauliņas, kuru mums kopā ar laba vēlējumiem nodeva viņas tētis Aivars Kauliņš

Šis dāvinājums ir būtisks atbalsts mūsu metodiskās bāzes attīstībai un ļauj mūsu speciālistu komandai vēl daudzveidīgāk atbalstīt mūsu mazo brīnumbērnu attīstību.

Pateicībā,
​Brīnummājas kolektīvs