Brīnummājā noslēdz atbalsta programmu ģimenēm

Lai stiprinātu ģimenes kā vienotu sistēmu, Brīnummājā tika īstenots projekts “ Atbalsta programma ģimenēm fiziskās un emocionālās veselības veicināšanai”. Projektā tika īstenotas gan individuālās, gan ģimenes terapijas, sniedzot atbalstu vienlaicīgi vairākiem ģimenes locekļiem.

 

Projektā atbalstu saņēma 16 ģimenes, kopā 23 klienti, īstenojot 206 bezmaksas pakalpojuma reizes. Atbilstoši katras ģimenes vajadzībām, atbalsta pasākumi ietvēra smilšu spēles terapiju, mūzikas terapiju, fizioterapiju un ārstniecisko masāžu.

gimenes_atbalsta_programma

Projekta ietvaros atbalstu saņēma ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, t.sk. ar invaliditāti, audžuģimenes, daudzbērnu ģimenes un bērni ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem.

Klienti apstiprina, ka atbalsta programma ļāvusi ne tikai stiprināt fizisko un emocionālo labsajūtu, bet arī savstarpējās attiecības ģimenē un radījusi sajūtu, ka viņi nav vieni grūtībās, ka blakus ir speciālisti, kas iedziļinās un atbalsta.

“Savā darbā, sniedzot atbalstu ģimenēm, saprotam, ka svarīga ir ne tikai profesionāla palīdzība, bet arī savstarpējs atbalsts, kuru ģimenes locekļi var sniegt viens otram. Mēs katrs esam tik stipri, cik stipra ir mūsu ģimene. Tādēļ šajā projektā atbalstu saņēma gan bērni un pusaudži, gan arī vecāki, tostarp atsevišķos gadījumos piedaloties terapijā kopā. Kā sabiedriskā labuma organizācijai mums ir būtiski atbalstīt ne tikai konkrētu bērna attīstības vajadzību, bet rast iespējas stiprināt ģimeni kopumā”, min projekta vadītāja Sanda Raudule.

Projekts tika īstenots ar AS Latvijas valsts meži finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Ziedot.lv.