Brīnummāja uzsāk jau trešo projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā17.10.2022.

Ar 3. oktobri sabiedriskā labuma organizācija uzsāk īstenot projektu Nr. 9.2.2.3/22/A/013 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemē” , kura ietvaros būs iespēja bez maksas nodrošināt 53 bērniem no Vidzemes reģiona ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir vērsti uz bērnu sociālo prasmju pilnveidošanu un funkcionālo spēju uzlabošanu atbilstoši individuālam sociālās rehabilitācijas plānam, nodrošinot pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, kā arī uzlabot 16 bērnu vecāku, aizbildņu un audžuvecāku dzīves kvalitāti, atjaunojot fizisko veselību, kas atvieglotu ikdienas rūpes par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.

Sociālās rehabilitācijas ietvaros tiks realizētas Montessori nodarbības, Tomatis metode, kanis terapija, fizioterapija, mūzikas terapija, logopēdijas un audiologopēdijas nodarbības un smilšu spēles terapija. Vecākiem, aizbildņiem vai audžuvecākiem tiks nodrošinātas fizikālās terapijas, kas ietver TENS, ultraskaņu, gaismas terapiju ar Bioptron un masāžu. Kopumā projektā klientiem tiks nodrošinātas 1726 bezmaksas terapiju reizes bērniem un 240 vecākiem.
Projektā pakalpojumus var saņemt ikviens bērns no 1 līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuram piešķirta invaliditāte un kuram ir ērti saņemt pakalpojumus Cēsīs. Projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas procesu turpinās jau esošie Brīnummājas klienti, kā arī ir iespēja uz brīvajām vietām pieteikties jauniem klientiem.
“Bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, visbiežāk rehabilitācijas process ir ilgstošs vai pat nepieciešama pastāvīga uzturošā terapija, tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai ģimenes saņemtu tām nepieciešamo atbalstu ilgākā laika periodā. Brīnummājas speciālistu komanda ir patiesi priecīga, ka 15 mēnešu periodā varēs sniegt apjomīgus atbalsta pasākumus šīm ģimenēm, meklēt labākos paņēmienus katram bērnam un kopā svinēt katru mazo uzvaru”, pauž Brīnummājas vadītāja Liena Graudule.
Projekta ietvaros tiks papildināts terapijām nepieciešamais aprīkojums, realizētas speciālistu kovīzijas un supervīzijas, kas ilgtermiņā ļaus Brīnummājai turpināt būt par vienu no vadošajiem sociālo pakalpojumu sniedzēju Vidzemē. Lai veicinātu pakalpojumu pieejamību, attālākajiem klientiem tiks kompensēti ceļa izdevumi.
Projekts tiks īstenots ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 211855,64 EUR, no tām 85% jeb 180077,29 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, 15% jeb 31778,35 EUR no Valsts budžeta. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.