No 14.07.2021. Liepas un bijušā Priekuļu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejami Cēsu sabiedriskā labuma organizācijas Brīnummāja izbraukuma pakalpojumi, kas nodrošina visakūtāk vajadzīgās -  logopēda un Montessori nodarbības. Pašvaldības piešķirtais finansējums sešiem bērniem garantē logopēda nodarbības, un 17 bērni savas zināšanas par pasauli un mijiedarbību ar to papildinās Montessori nodarbībās. 

Pašlaik pieejamo pakalpojumu piedāvājums apmierina divas visakūtākās vajadzības - atbalstīt  valodas attīstību un otra-  veicināt bērna patstāvību, spēju koncentrēties, veidot matemātiskās prasmes un izpratni par laiku, dabas parādībām, pasaules uzbūvi un dažādām likumsakarībām.

Brīnummājas vadītāja un bērnu attīstības speciāliste Liena Graudule min, ka atbalsta pasākumi iespējami tuvu dzīvesvietai atvieglo ne tikai vecāku iespējas aizvest bērnu uz terapiju, bet arī nenogurdina bērnu ceļā un bērns ar daudz lielāku atdevi var strādāt nodarbībā:  “Ar bērniem strādājot, ir būtiski atrasties viņam pazīstamā un arī vecākiem viegli pieejamā vidē, tāpēc šī ir laba prakse, kā pašvaldība skatās plašāk un atrod iespējas sniegt atbalstu sava novada bērniem ar attīstības grūtībām, piesaistot sadarbības partnerus ar jau esošu kompetenci un resursiem. Patiesas rūpes un kvalitatīvs atbalsts sākas ar divām lietām - zināšanām par savu klientu vajadzībām un gatavību meklēt risinājumus ārpus ierastā rāmja. Brīnummājas mērķis ir padarīt atbalstu iespējami pieejamu ģimenēm un izbraukuma pakalpojumi sadarbībā ar novadu Sociālajiem dienestiem ir efektīvs veids kā to īstenot un esam gatavi paplašināt savu izbraukumu skaitu.”

 “Brīnummājas izbraukuma pakalpojumi sadarbībā ar novadu Sociālajiem dienestiem ir efektīvs veids kā atbalstīt ikvienu sava novada bērnu, kas saskarās ar attīstības grūtībām. Ļoti ceru, ka šis sadarbības projekts labi turpināsies, un, ja kas mainīsies, tad tas būs atbalsta pakalpojumu groza lielums, uz lielāku”, papildina Cēsu novada deputāte un Sociālo un medicīnas lietu komisijas locekle Elīna Stapulone, kas šo projektu virzīja no pašvaldības puses.

Pakalpojumi būs pieejami no jūlija līdz šī gada beigām.