Jaunie projekti:

Ar maija mēnesi uzsāksies biedrības "Brīnummāja" kapacitātes veicināšanas projekts "Atspēriens". Šī projekta ietvaros tiks iesaistīts darbības eksperts un sabiedrisko attiecību eksperts, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu biedrības veiktspēju mērķa grupas interešu aizstāvībai ilgtermiņā, realizējot stratēģijas un rīcības plāna izstrādi sabiedrisko attiecību un ziedojumu piesaistes jomās.

Līdz šim daudz uzmanības un resursu esam veltījuši tieši pakalpojumu izveidei un attīstībai. Turmāk lielāks fokuss būs uz ilgtermiņu, lai atbalsts būtu pieejams daudz plašākā apmērā gan bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, gan arī ik vienai ģimenei, kurai tas nepieciešams. Ticam, ka kopīgiem spēkiem mēs varam veicināt, lai mūsu sabiedrība kļūtu dzirdīgāka, lai izpratne par atbalsta nozīmīgumu pieaugtu un lai mūsu partneru loks plestos plašumā.

Otrs jaunais projekts ir Cēsu novada aģentūras “Sociālais dienests” un biedrības “Brīnummāja” finansētais projekts, kura ietvaros 5 bērni, kuri ir Cēsu sociālā dienesta klienti, varēs saņemt 9 fizioterapijas nodarbības. Šo iespēju aģentūra piešķirs kientiem, kuriem šobrīd nav iespēju saņemt atbalstu caur Eiropas Sociālā fonda projektiem.

Citi jaunumi:

Maijā turpinās arī vecāku atbalsta programma. Vecāki jau saņem masāžas pakalpojumu, gaismas terapiju un maijā daži uzsāks arī psihologa konsultācijas. Fizioterapijas pakalpojums šī projekta ietvaros tiks uzsāktas vasarā.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus turpinām sniegt arī projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā” ietvaros, kā arī caur novadu Sociālajiem dienestiem “Vidzeme iekļauj” projekta ietvaros.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem “Vidzeme iekļauj” projektā, jo tuvākajā laikā tiks pieņemti grozījumi, kas paredz palielināt vecākiem pieejamo pakalpojumu skaitu un dažādot arī piešķiramos pakalpojumus. Tāpat daudz lielākas iespējas būs pieaugušajiem ar GRT saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus arī Brīnummājā.
15. maijā aicinām ikvienu pievienoties jau trešajai sarunai Vecāku klubiņā. Šajā reizē arī par atbalstu, kas nepieciešams bērniem ar mācīšanās grūtībām. 

Lai izturība, prieks par katru saules staru un laba veselība!