Marte Meo nodarbības vecākiem

Projekta "Jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešana Vidzemē" ietvaros ģimenēm, kuras vēlas vēl labāk izprast sava bērna vajadzības un iemācīties veidus, kā būt līdzās un atbalstīt bērna attīstību, ir iespēja saņemt 3 bezmaksas nodarbības ar Marte Meo metodi.

Mērķa grupa minētā projekta ietvaros: bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem, vieglu un vidēju garīgo atpalicību, hiperaktivitātes sindromu, runas attīstības traucējumiem un uzvedības traucējumiem. 

Pieteikšanās, zvanot 2642 5851 (dalībnieki tiek reģistrēti pieteikšanās secība, kamēr ir brīvas vietas).

Nodarbības notiek Palasta ielā 15, Cēsīs "Brīnummājā"