“Būtiski ir, lai bērns pats atklātu pēc iespējas vairāk lietu. Palīdzot viņam atrisināt visus uzdevumus, mēs laupām tieši to, kas ir svarīgākais bērna garīgajā attīstībā. Bērns, kurš lietas atklāj, patstāvīgi eksperimentējot, iegūst pavisam citādas zināšanas, nekā bērns, kuram tiek piedāvāts gatavs uzdevuma atrisinājums.” Emmija Piklere

Spēļu grupas balstītas uz ungāru pediatres Emmijas Pikleres ilgadējiem novērojumiem. Tās pamatā ir veidot drošu un atbilstošu vidi, kurā bērns apgūst pasauli sev apkārt un mācās patstāvīgi rīkoties. Rotaļājoties bērns sevi attīsta caur paša darbībām: emocionāli, sociāli, kognitīvi un fiziski (tiek regulēts muskuļu saspringums, uzmanība un izturība). Patstāvīgi darbojoties bērns kļūst prasmīgāks un pašapzinīgāks.

Spēļu grupās bērni viens no otra mācās un līdzdarbojas. Uz nodarbībām aicinām vecākus ar 8-24 mēnešus veciem mazuļiem. Gaidīti arī bērni ar kādām attīstības grūtībām.Nodarbībās pievēršam uzmanību katrai niansei un sekojam līdzi:

  • kustību attīstībai dinamikā;
  • kā bērns apgūst sociālās prasmes, spēlēšanos ar vienaudžiem;
  • kā bērns atklāj priekšmetu īpašības un kopsakarības, apgūst precīzās un koordinētās darbības;
  • bērna rotaļām un eksperimentiem un mācamies neiejaukties tajos ar saviem priekšlikumiem;
  • kādas rotaļlietas piedāvāt katram vecuma posmam.

Spēļu grupas ir sadalītas vecuma grupās:

  • 8-12 mēnešu vecumam – otrdienās 10.00 – 11.15.
  • 12-18 mēnešu vecumam – piektdienās 9.30 – 10.45.
  • 18-24 mēnešu vecumam – piektdienās 11.30 – 12.45.

Nodarbības vada Dace Puncule:

Pieteikties uz nodarbībām var zvanot pa telefonu 28375388.