Biedrība "Brīnummāja" vēl aizgājušā gada nogalē, 30. decembrī, svinēja savu piedzimšanu! Lai arī tikko radušies, esam apņēmības, enerģijas un neatlaidības pilni realizēt biedrības mērķus