Ļoti ceram, ka jau maijā varēsim Cēsu novada bērniem piedāvāt iespēju pieteikties nometnē "Vides pētnieks". Biedrība "Brīnummāja" ir iesniegusi projekta pieteikumu Latvijas vides aizsardzības fondam "Vides nometne skolas vecuma bērniem "Vides pētnieks"".

Projekta ietvaros jūnija un jūlija mēnešos paredzētas divas 5 dienu garas dienas nometnes kopumā 60 bērniem, turklāt finansējuma piesaiste ļauj noteikt, mūsuprāt, vecākiem pieņemamu nometnes dalības maksu.

Jau šobrīd sakām paldies mūsu atbalstītājiem - SIA "Vigo" (Svētavota dabas parks), A/S "100 nami", A/S "Cēsu alus" un SIA "Beātus" (Solo veikals). Jūs jau pareizi sapratāt, atkal jātur īkšķi! :)