Noslēdzies Brīnummājas kapacitātes veicināšanas projekts "Atspēriens"

2022. gada maijā noslēdzies Brīnummājas kapacitātes veicināšanas projekts “Atspēriens”. Projekta ietvaros sabiedriskā labuma organizācija Brīnummāja, piesaistot ekspertus, izvērtēja savu darbību, klientu un sadarbības partneru viedokļus un redzējumu, definēja organizācijas mērķus, realizēja publicitātes stratēģiju, īstenoja divas ziedojumu piesaistes kampaņas un izstrādāja jauno mājas lapu, kas ir piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

“Šis projekts mūsu organizācijai deva skaidru skatījumu par to, kas esam, kā saredzam savu tālāko attīstību, ko vēlamies sasniegt kā pilsoniski aktīva organizācija un kāds atbalsts šobrīd un tuvākajā laikā ir nepieciešams mūsu klientiem. Mēs esam atspērušies jaunam organizācijas attīstības posmam, lai mūsu sabiedrība kopumā kļūtu zinošāka, vērīgāka un iekļaujošāka,” atzīst Brīnummājas vadītāja Liena Graudule.
Projekta rezultātā organizācijā ir definētas stratēģiskās prioritātes un sasniedzamie rezultāti, kas ļauj mērķtiecīgi plānot ikdienas darbu un savlaicīgi pieņemt lēmumus, kas vecina šo mērķu sekmīgu sasniegšanu. Brīnummājas publicitātes pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar definēto stratēģiju, regulāri tiek sagatavoti un izsūtīti preses paziņojumi, Brīnummājas ziņas tiek publicetās nozīmīgos ziņu portālos, reģionālajā un valsts televīzijā.
Divās ziedojumu kampaņās tika piesaistīti ziedojumi, kas ļaus sniegt bezmaksas atbalstu 9 bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem un 15 bērniem vecumā līdz 3 gadiem veikt agrīno diagnostiku.
Brīnummājas jaunā mājas lapa ļaus sabiedrībai uzzināt par mūsu piedāvāto atbalstu, kā arī rast idejas sava bērniņa attīstībai ikdienā. Interneta vietne kalpo arī kā platforma ziedojumu piesaistei, kā arī sabiedrībā nozīmīgu jautājumu aktualizācijai.

Projekts tika īstenots no 2021. gada maijam līdz 2022. gada maijam. Projektu  finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs.