Uzsākam grupu nodarbības 2-gadniekiem un lielajiem bērniem (3,5 līdz 5 gadi). Nodarbības ilgums 3 stundas un tiekamies vienu reizi nedēļā. 

Lielo bērnu grupā vēl viena vieta brīva, tādēļ, ja vēlaties kopā ar draugiem attīstīt valodiņu, iepazīt matemātikas pasauli, pētīt pasauli mums apkārt un kopā sadarboties, pievienojies!

​Nodarbības notiek pēc Montessori principiem iekārtotā vidē, kā arī brīvā dabā.

Mazo bērnu grupa tiekas pirmdienās no 9.00 - 12.00 un lielo bērnu grupa trešdienās no 10.00 - 13.00