Pieejams nozīmīgs atbalsts bērniem ar invaliditāti

30.03.2023.


Jau sesto mēnesi  Brīnummāja īsteno projektu Nr. 9.2.2.3/22/A/013 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemē” , kura ietvaros bez maksas tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas ir vērsti uz bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, sociālo prasmju pilnveidošanu un funkcionālo spēju uzlabošanu.

Dalību projektā uzsākuši jau 45 bērni un šobrīd īstenotas jau 757 bezmaksas nodarbības. Projekta ietvaros katram klientiem ir iespēja saņemt atbalstu logopēdijas, kanis terapijas, mūzikas terapijas, fizioterapijas, smilšu spēles terapijas, Tomatis metodes un Montessori nodarbībās. Katram bērnam nepieciešamās terapijas un to intensitāte tiek noteikta atbilstoši aktuālajām attīstības vajadzībām un esošajam atbalstam citos projektos.
Daļai no projekta dalībniekiem šis ir vienīgais atbalsts, caur kuru ir iespējams saņemt bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tādēļ vecāki jo īpaši novērtē biedrības īstenoto projektu un tajā pieejamo atbalstu.
Projekta īstenošana turpināsies līdz 2023. gada decembrim un kopumā projektā atbalstu saņems 53 bērni un 16 viņu likumiskie pārstāvji. Projekts tiks īstenots ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 211855,64 EUR, no tām 85% jeb 180077,29 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, 15% jeb 31778,35 EUR no Valsts budžeta.