Projekta ietvaros pieejami arī audiologopēda pakalpojumi

29.09.2023.
 


Sabiedriskā labuma organizācijas “Brīnummāja” projekta Nr. 9.2.2.3/22/A/013 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana Vidzemē” ietvaros septembrī darbu uzsāk audiologopēds, sniedzot atbalstu tiem bērniem ar valodas attīstības grūtībām. Projekta ietvaros turpinās arī Montessori nodarbību, kanis terapijas, mūzikas terapijas, fizioterapijas, logopēdijas, Tomatis metodes, smilšu spēles terapijas un fizikālās terapijas pakalpojumi.

Projektā atbalstu saņem bērni līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji. Katram bērnam tiek noteikts individuāls sociālās rehabilitācijas plāns un piešķirti tie pakalpojumi, kas veicina konkrētā bērna attīstību.
“Vecāki pauž atzinību, ka projekta ietvaros nu arī pieejams audiologopēda atbalsts. Izvērtējot esošos pakalpojumus un mūsu klientu aktuālās vajadzības, sapratām, ka vairākiem bērniem nepieciešama arī audiologopēda kā ārstniecības personas konsultācija un atbalsts. Audiologopēds padziļināti diagnosticē un strādā ar runas, fonētikas un rīšanas traucējumiem, kā arī sniedz rekomendācijas vecākiem par ikdienā veicamajiem vingrinājumiem”, pauž Brīnummājas un proejekta vadītāja Liena Graudule.
Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim un kopumā tajā atbalsts tiks sniegts 59 bērniem. Projekts tiks īstenots ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 211855,64 EUR, no tām 85% jeb 180077,29 EUR tiks finansēti no Eiropas Sociālā fonda, 15% jeb 31778,35 EUR no Valsts budžeta.