Šis gads Brīnummājā ir bijis īpaši rosīgs un lielā mērā tas ir bijis pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta Nr. 9.2.2.3/18/A/008 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”aktivitātēm.

Projektu uzsākām šī gada 14. februārī un tas ilgs  līdz 2020. gada maijam. Desmit mēnešos  mūsu klienti ir saņēmuši 1175 bezmaksas terapiju reizes - 750 Tomatis pakalpojumu reizes, 208 Montessori, 112 kanis terapijas un 105 mūzikas terapijas reizes.

Nākošajā gadā projekta ietvaros turpināsim klientiem sniegt kanis terapijas un mūzikas terapijas pakalpojumus, kā arī uzsāksim atbalsta pasākumus vecākiem, piedāvājot Marte Meo konsultācijas.

Projekts sniedz iespēju ne tikai 43 klientiem nodrošināt bezmaksas sociālās rehabilkitācijas programmu, bet arī speciālistiem apgūt jaunas zināšanas. Šogad 8 speciālisti apguva Marte Meo praktiķa līmeni, kas turpmāk ļaus nodrošināt vienotu pieeju klientu ikdienas atbalstam, savukārt  4 speciālisti apguva Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi un jau ar nākošo gadu Brīnummājā būs iespēja agrīni diagnosticēt bērnu attīstības rādītājus un vajadzības gadījumā savlaicīgi ieteikt nepieciešamo speciālistu konsultācijas.

Visas projekta komandas vārdā sakām lielu paldies mūsu klientiem par sadarbību, atsaucību un kopā sasniegtajiem rezultātiem!