Projekta ziņojums - uzsākam logopēdijas nodarbības

23.09.2021

Projekta ziņojums - uzsākam logopēdijas nodarbības

Sabiedriskā labuma organizācija Brīnummāja projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā” ietvaros uzsākusi sniegt logopēdijas nodarbības.

Projektā bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, jau gadu saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Līdz šim rehabilitācijas procesa ietvaros ir nodrošināta kanis terapija, mūzikas terapija, Montessori nodarbības, deju un kustību terapija, Tomatis metode, valodas attīstības nodarbības ar Forbrain un fizioterapija.

Augustā esam uzsākuši projekta ietvaros arī logopēdijas nodarbības. Realizējot sociālās rehabilitācijas procesu, būtisks ir saskaņots un komplekss risinājums, kas ļauj atbalstīt bērna emocionālo, fizisko, sociālo un intelektuālo attīstību. Projektā klienti turpinās saņemt pakalpojumus līdz šī gada beigām. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Projektu administrē Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Brīnummājas projektā piedalās 55 bērni no visas Vidzemes.