Saziedota palīdzība bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem, lai mācīties ir vieglāk

04.04.2022

Noslēgusies Brīnummājas organizētā ziedojumu kampaņa, LAI MĀCĪTIES IR VIEGLĀK. Kampaņas mērķis bija sniegt profesionālu palīdzību, stiprinot bērnu pašapziņu un veicinot mācību sasniegumus, vismaz desmit Vidzemes reģiona bērniem no piecu līdz astoņu gadu vecumam, kuriem diagnosticēti jaukti attīstības, mācīšanās vai valodas traucējumi. Ziedošanas kampaņas rezultātā tiek sniegts atbalsts 9 no 10 bērniem kopā 4163 EUR apmērā, nodrošinot viņiem bezmaksas Montessori un logopēdijas nodarbības 2021./2022. mācību gada laikā.

Logopeda_nodarbibas_labdaribas_akcija

Programmas dalībnieka mamma, kuras bērns ir apmeklējis bezmaksas logopēda nodarbības, komentējot dēla rezultātus, stāsta: “Es redzu lielas izmaiņas – dēls vairāk lasa, ir atvērtāks, tagad viņš pats spēj izlasīt, kas ir dots uzdevumā un daļu no uzdevumiem pats arī izpildīt. Viņš ar lielāko prieku gaida trešdienas, kad ies mācīties pie logopēda.” Bērna mamma uzsver: “Šāds atbalsts mūsu ģimenei ir ļoti būtisks, jo mēs esam strādājoši vecāki un pašiem darboties ar dēlu neatliek pietiekami laika.”

Arī bērna skolotāja ir novērojusi būtiskus uzlabojumus: “Zēnam ļoti grūti veicās ar lasīšanu, tagad es redzu, ka viņa lasītprasme ir ļoti, ļoti uzlabojusies. Arī ar rakstīšanu veicas daudz labāk. Viņš jūtas daudz labāk – arvien biežāk iesaistās stundas darbā. Lasītprasme ir viena no svarīgajām lietām, lai viņam labi veiktos pārējos mācību priekšmetos.”

Kāda cita programmas dalībnieka tēvs skaidro šāda atbalsta nepieciešamību: “Mēs apzināmies, ka mūsu dēlam ir vajadzīgs papildus atbalsts, lai sagatavotos skolai. Speciālists noteikti var sniegt profesionālāku palīdzību nekā vecāki. Es priecājos, ka dēlam patīk nākt uz šīm nodarbībām.”

Brīnummājas vadītāja Liena Graudule ir gandarīta gan par līdzcilvēku atsaucību, gan par pirmajiem uzlabojumiem, kurus var novērot programmas dalībniekiem: “Mēs Brīnummājā redzam, ka attālinātā mācību procesa rezultātā bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem kļūst arvien grūtāk iekļauties mācību procesā. Tāpēc priecājamies, ka šīs kampaņas ietvaros varam palīdzēt bērniem, sniedzot profesionālu speciālistu atbalstu. Brīnummājas vārdā saku paldies ikvienam ziedotājam, kas ar savu artavu palīdzējis bērniem, lai viņiem mācīties ir vieglāk un priecīgāk.”

Akcijā “Lai mācīties ir vieglāk!” atbalstu sniedza gan uzņēmēji, gan privātpersonas. Kampaņu ar savu ziedojumu atbalstīja Studio Pizza, SIA Karjeras tehnikas noma un SIA RAYBORG. Ziedojumu piesaistei tika izvietotas ziedojumu kastītes tirdzniecības vietās Elvi un Tet veikalu tīklos, kā arī Cēsu veikalos Ieber.lv, Solo, Zīle un milti rokā. Kampaņai ziedot varēja caur Mobilly lietotni vai veicot pārskaitījumu uz ziedojuma kontu.


Brīnummāja turpinās sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem, lai nodrošinātu atbalstu ziedojuma kampaņas desmitajam bērnam, vēl joprojām ir iespējams veikt ziedojumus:

  • ziedojumu kastītēs tirdzniecības vietās Cēsīs: Ieber.lv , Milti un Zīle Rokā, T/C Solo

  •  Mobilly

  • sabiedriskā labuma organizācijas Brīnummājas ziedojumu kontā LV75UNLA0050023949868 ar mērķi: akcijai “Lai mācīties ir vieglāk!”.

Ziedojuma kampaņas organizēšana notiek "Brīnummāja" kapacitātes veicināšanas projekta "Atspēriens" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs.