Pēc vecāku lūguma, esam atvēruši jaunu sagatavošanas grupu topošajiem pirmklasniekiem. 

Caur spēlēm un eksperimentiem lasīsim, rēķināsim un strādāsim kopā, lai sagatavotos skolas gaitām un justos droši.

Nodarbību laiks: otrdienās un piektdienās no 9:00-12:00, no 03.-28.08

Vadītāja: Gita

Maksa: par 8 reizēm - 50.00EUR; par 4 reizēm - 35.00, par katru atsevišķi - 10.00EUR