Šodien Smilšu istabā viesojas Cēsu novada aģentūra "Sociālais dienests".

Kopīgi uzsākam projektu "Smilšu istabas noslēpumi", kas dos iespēju bērniem no sociālā riska grupām piedalīties Smilšu istabas attīstošajās nodarbībās! Projektu finansē Cēsu novada aģentūras "Sociālais dienests".


Projekta informācijai sekojiet mājas lapā.

Sociālais dienests ciemojas Brīnummājā