Smilšu istabas noslēpumi

Aprīlī uzsākam projektu “Smilšu istabas noslēpumi”.

Jau trešo gadu biedrība “Brīnummāja” piedalās Cēsu novada aģentūras “Sociālais dienests” izsludinātajā projektu konkursā sociālajā jomā. Šī ir iespēja biedrībai realizēt dažādus pasākumus bērniem un ģimenēm no sociāla riska grupām bez dalības maksas. Projektā piedalās vardarbībā cietušie bērni, bērni no audžuģimenēm, maznodrošinātām ģimenēm un bērni ar mācīšanās traucējumiem.

Projektā piešķirtais finansējums un biedrības līdzfinansējums kopumā ļaus nodrošināt 70 bezmaksas attīstošās nodarbības. Aprīlī dalību Smilšu istabas attīstošajās nodarbības uzsāka četri bērni, kuru primārās vajadzības ir koncentrēšanās spēju un uzmanības noturības palielināšana, sociālo prasmju attīstība un vecumposmam raksturīgo zināšanu pilnveide. Septembrī dalību uzsāks vēl trīs bērni, katrs piedaloties 10 nodarbībās.

Mēs ar lielu prieku katru gadu realizējam “Sociālā dienesta” līdzfinansētos projektus, jo tā ir iespēja ļoti mērķtiecīgi sniegt palīdzību tiem bērniem, kuriem tas ir aktuāli. Šajos projektos mēs ļoti cieši sadarbojamies ar “Sociālā dienesta” Ģimeņu atbalsta nodaļu, plānojot un piesaistot dalībniekus, kā arī nosakot nodarbību mērķi.


Mēs meklējam aizvien jaunas iespējas, kā piesaistīt finansējumu, lai atbalstu varētu saņemt arī tie vairāk kā 20 bērni, kurus šajā projektā nebija iespējams iekļaut. Mēs, kā sabiedriskā labuma organizācija, aicinām arī uzņēmējus un līdzcilvēkus līdzdarboties ar saviem ziedojumiem un PAVEIKT LABOS DARBUS  KOPĀ!