Smilšu istabas noslēpumi

Šogad mēs realizējām sociālo projektu, kura mērķis bija atbalstīt  sociālajam riskam pakļauto ģimeņu bērnu aktuālās attīstības vajadzības. Projekts tika realizēts pateicoties Cēsu novada aģentūras “Sociālais dienests” finansiālam atbalstam.

Projektā piedalījās 9 bērni no sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm un kopā tika novadītas 70 attīstošās nodarbības.

Nodarbību mērķis, lielākoties, tika vērsts uz uzmanības noturības un koncentrēšanās spēju attīstību, emocionālās spriedzes mazināšanu un vecumposmam raksturīgo attīstības vajadzību atbalstu.

Lai arī ar bērniem strādājām tikai noteiktu laika periodu, varam apgalvot, ka viņi ir kļuvuši atvērtāki, par sevi pārliecinātāki un nodarbībās lieliski demonstrēja spēju plānot un patstāvīgi pieņemt lēmumus, kas ietekmēs viņu personību veidošanos un pasaules uztveri arī turpmāk.

Projekta realizēšana ir ļāvusi mums aktualizēt informāciju par mērķa grupas vajadzībām un stiprināt sadarbību ar sociālajam riskam pakļautajām ģimenēm.

Mūsu mērķis ir attīstošo nodarbību pieejamība bērniem no dažādām sociālajām grupām. Šis bija viens no projektiem, kurā varējām bērniem sniegt personīgu un cilvēcīgu atbalstu, ļaut viņiem justies sadzirdētiem, saprastiem un varošiem. Reizēm tieši  tas ir visvairāk nepieciešams.

Sakām paldies gan ģimenēm, gan Cēsu novada aģentūrai “Sociālais dienests” par kopīgo darbu!