Sociālās rehabilitācijas iespējas Vidzemē

Biedrība “Brīnummāja” ar 2019. gada 14. februāri uzsāka  Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētu projektu Nr. 9.2.2.3/18/A/008 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Projekts jau tiek īstenots vairāk kā pusgadu un šajā laikā no projektā plānotajiem 42 bērniem dalību ir uzsākuši 39 bērni un 3 vēl uzsāks septembrī.

Projekta ietvaros katram bērniem tiek izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, identificējot bērna aktuālās vajadzības, sociālās rehabilitācijas mērķus un izstrādājot atbilstošu programmu. Šī projekta ietvaros bērniem ir iespējas apmeklēt mūzikas terapiju, Tomatis terapiju, valodas attīstības nodarbības ar Forbrain iekārtu, Montessori nodarbības. Septembrī tiks uzsāktas Kanis terapijas nodarbības. Projekta ietvaros “Brīnummājā” ir iekārtots mūzikas terapijas kabinets, papildināta Montessori materiālu bāze, pilnveidots centra aprīkojums un speciālisti uzsākuši profesionālās pilnveides apmācības.

Lai sociālās rehabilitācijas process būtu veiksmīgs, ir svarīgi, ka bērni var saņemt atbalstu tuvu dzīvesvietai, nemērojot tālu ceļu uz citu pilsētu vai pat ārpus Latvijas. Mūsu klientu vecāki ļoti novērtē iespēju, ka “Brīnummājā” tiešām ir mājīga gaisotne, kurā ir iespējams saņemt dažādas terapijas un nodarbības, kur katru sagaida ar smaidu un speciālisti līdz ar vecākiem priecājas par katru mazo uzvaru, ka šeit ir vieta, kur var justies droši, ka tavas grūtības uzklausīs, sapratīs un atbalstīs. 

Mēs ļoti novērtējam vecāku dāvāto uzticību un kā speciālistu komanda meklējam labāko risinājumu katram no bērniem.

Projekts tek realizēts no 2019. gada 14. februāra līdz 2020. gada 31. maijam. Projekta īstenošana norit Palasta ielā 15, Cēsīs. Aktuālā informācija par proejektu tiek regulāri publicēta www.brinummaja.lv