Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sadarbībā ar Cēsu novada aģentūru "Sociālais dienests"

Sākot ar šo gadu biedrība "Brīnummāja" ir uzsākusi sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Mūsu klientiem tās sniedz iespējas ne tikai saņemt vairākus pakalpojumus vienuviet, ber arī daudzpusīgu atbalstu, katram bērnam idividuāli izstrādatam sociālās rehabilitācijas plānam. 

Sociālās rehabilitācijas kursu ir uzsākušas arī trīs ģimenes sadarbībā ar Cēsu novada aģentūru "Sociālais dienests", realizējot projektu "Sociālās rehabilitācijas kurss bērniem ar uzvedības traucējumiem". 

Projekta mērķis ir realizēt sociālās rehabilitācijas kursu bērniem ar uzvedības traucējumiem, kas sastāv no individuāli noteikta skaita Montessori nodarbībām, Silto smilšu nodarbībām, Kanis terapijas un Marte Meo konsultācijām vecākiem.

Rehabilitācijas kursa mērķis ir veicināt bērnu ar uzvedības traucējumiem sevis apzināšanos, impulsu kontroli, attīstīt socializēšanās prasmes, kā arī vecākiem palīdzēt izprast bērna vajadzības un uz tām atbildēt. 

Projektu finansē Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" un biedrība "Brīnummāja".