Turpinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana projekta ietvaros

20.01.2021

Turpinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana projekta ietvaros

Biedrībā “Brīnummāja” nu jau pusgadu  50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Vidzemes saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā” ietvaros.

Līdz ar darbības uzsākšanu jaunajās telpās, sākusies arī Deju un kustību terapija, kurā bērnam attīsta spēju apzināties savu ķermeni, iepazīt savas sajūtas, emocijas, kā arī trenē spēju koncentrēties un komunicēt.

Alūksnē mūsu klienti turpina saņemt Montessori un kanis terapijas.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada janvārim.

Projekta kopējās izmaksas ir  206 313,07 EUR, no tām 85% jeb 175 366,10  EUR tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda, 15% jeb 30 946,97 EUR no Valsts budžeta.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas ietvaros.

Mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas.

Liena Graudule
Valdes priekšsēdētāja
Biedrība “Brīnummāja”