Biedrība "Brīnummāja", pateicoties labdarības veikalu "Otrā elpa" finansējumam, uzsāk projekta "Rehabilitācijas kurss vardarbībā cietušiem un sociāli atstumtiem bērniem" īstenošanu.

Projektā aicinām pieteikt vardarbībā cietušos un sociāli atstumtos bērnus (no maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, bez vecāku gādības palikušos bērnus, bērnus ar socializēšanās problēmām, uzvedības un mācīšanās traucējumiem) vecumā no 3 – 10 gadiem. 

Katram projektā iesaistītajam bērnam, balstoties uz viņa vajadzībām, tiks izstrādāts rehabilitācijas kurss līdz 14 nodarbībām, kas ietvers Montessori nodarbības un Sajūtu istabas nodarbības, kā arī 1 konsultāciju vecākiem (aizbildņiem), kurā speciālists pārrunās novērojumus un sniegs rekomendācijas. 

Rehabilitācijas kursa mērķis ir stiprināt vardarbībā cietušo un sociāli atstumto bērnu ticību saviem spēkiem, veicināt socializēšanos, mazināt emocionālo spriedzi un attīstīt intelektuālās spējas.

Pieteikt bērnu dalībai projektā aicinām, zvanot uz tālr. nr. 26425851. Dalībnieki tiek reģistrēti pieteikšanās secībā. Projekta dalībniekiem tiks izsūtīta reģistrēšanās anketa.