Uzsākam projekta dalībnieku reģistrēšanu Tomatis terapijai

Biedrība "Brīnummāja" īsteno Projektu "Jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām Vidzemē". Projekts finansēts AS „Latvenergo” sociālā atbalsta konkursa ietvaros, ko administrē Ziedot.lv.

Projekta ietvaros 35 bērni un jaunieši ar autiskā spektra traucējumiem, vieglu un vidēju garīgo atpalicību, hiperaktivitātes sindromu, runas attīstības traucējumiem un uzvedības traucējumiem saņems Tomatis speciālista konsultāciju, kuras laikā tiks veikta klienta vajadzību izvērtēšana un sastādīta audiālā programma, 2 klausīšanās reizes un progresa novērtēšanu.

Pilna audiālās programmas sesija ilgst 13 dienas.

Par atlikušajām 11 dienām klients veic līdzmaksājumu 22,- EUR.

Terapija notiek Palasta ielā 15, Cēsīs.

Par Tomatis metodi

Tomatis metode ir neirosensorā smadzeņu stimulācija. Pateicoties plašiem zinātniskiem pētījumiem, šī metode tiek izmantota motoro funkciju attīstībai, kā arī intelektuālo spēju veicināšanai un emocionālo grūtību mazināšanai.

Klausīšanās sesijas notiek sertificēta Tomatis speciālista uzraudzībā, ar klientu kopīgi saskaņotā laikā.

Mācīšanās un klausīšanās ir procesi, kas var šķist salīdzinoši vienkārši, jo lielākajai daļai no mums tie norit dabīgi. Bet vidēji vienam no 10 cilvēkiem tie prasa lielu piepūli dienu no dienas. Tie ir cilvēki, kuriem ir traucēts sensorās informācijas apstrādes process.

Informācijas apstrādes procesā ausij ir ļoti nozīmīga loma, jo tā ir kā galvenie “vārti”, caur kuriem audiālie stimuli tiek pārraidīti uz mūsu smadzenēm. Tā uztver apkārtējās skaņas, kā arī mūsu pašu balsi, pārvērš tās elektroniskos signālos un pārraida tos uz smadzenēm, kuras apstrādā tos tālāk.

Vēl vairāk, tā uztver mūsu kustības un ir cieši iesaistīta koordinācijas, līdzsvara un ritma procesos. Tādejādi mūsu ausij ir vitāli svarīga loma ikdienas dzīvē - gan lai runātu, argumentētu, sekotu instrukcijām, lasītu, mācītos, uzkrātu atmiņā, kā arī lai vienkārši kustētos.

Kad komunikācija starp ausi un smadzenēm ir neskaidra, mūsu mijiedarbība ar ārpasauli ir ierobežota. Rezultātā bieži vien mēs zaudējam ticību savām spējām, kas var novest pie socializēšanās un mācīšanās grūtībām.

60 gadus atpakaļ franču ausu, kakla un deguna profesors izstrādāja attīstošu programmu, kas caur audiālo sistēmu stimulē  smadzeņu darbību, lai uzlabotu klausīšanās procesu

Kā tas darbojas?

Tomatis metode tiek pielietota, izmantojot nelielu iekārtu TalksUp®. Šai iekārtai ir vairākas specifiskas funkcionalitātes, ieskaitot elektronisko filtrāciju “Electronic Gating®”.  Pārslēgšanās starp augstajām un zemajām skaņas frekvencēm notiek atbilstoši cilvēka dabiskajiem procesiem. Šī pārslēgšanās no vienām frekvencēm uz citām prasa īpašu piepūli ausij pielāgoties, tādā veidā radot papildus stimulāciju smadzenēm.

Tomatis speciālists sastāda audiālo programmu, atbilstoši katra klienta vajadzībām. Klausīšanās sesiju laikā klients klausās speciāli apstrādātos skaņu ierakstus caur austiņām, kas pielāgotas, lai pārraidītu ne tikai skaņas vibrācijas caur gaisu, bet arī caur kauliem.

Viena klausīšanās sesija ilgst 13 darba dienasIr svarīgi, ka sesijas laikā nav paužu. Pirms klausīšanās sesijas mūsu speciālisti ar jums tiekas, lai precīzi nodefinētu vajadzības, iepazīstinātu ar metodi un sastādītu audiālo programmu.

Klausīšanās sesija notiek Brīnummājā.

Katru darba dienu mēs saskaņojam noteiktu laiku, kad jūs klausāties savu audiālo programmu. Klausīšanās laikā ir ļoti būtiski, lai klients jūtas komfortabli un mierīgi, tādēļ mēs īpaši iesakām, ka šis ir laiks, ko  jūs pavadāt kopā ar savu bērnu, veltot viņam uzmanību, ja viņš to lūdz. Katru dienu audiālās programmas klausīšanās ilgst līdz 1 stundai. Katram klientam laiks ir individuāls, atkarībā no bērna/jaunieša spējām.

Pēc audiālās programmas noklausīšanās, pēdējā tikšanās reizē mēs novērtējam progresu un pārrunājam tālāko nepieciešamo socialās rehabilitācijas procesu.

Atbilstoši sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, ar katru klientu mēs slēdzam līgumu, sociālā darba speciālsts sastāda rehabilitācijas plānu un rehabilitācijas process tiek dokumentēts.

Klientu atbalsts

Sociālās rehabilitācijas kursa laikā klients var jebkurā laikā saņemt sociālā rehabilitētāja atbalstu, iegūt papildus informāciju par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, vienoties par papildus tikšanos ar speciālistu, pārrunāt rehabilitācijas plānu, ja nepieciešamas tā izmaiņas. Klientiem garantējam  klientu datu aizsardzību un augstu profesionālo ētiku.

 

Foto: Tomatis officiālais materiāls. Publicēts ar atļauju.