Uzsāktas Marte Meo konsultācijas

No 2019. gada februārim līdz 2020. gada maijam biedrība ”Brīnummāja” īsteno Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansēto projektu Nr. 9.2.2.3/18/A/008 “Sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Vidzemē bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Projekta ietvaros 43 bērniem bija iespēja saņemt bezmaksas Tomatis sesijas un Montessori nodarbības. Šogad turpinās mūzikas terapija un kanis terapija, kā arī uzsākās atbalsts vecākiem – Marte Meo konsultācijas. Kopumā vecākiem projektā tiks sniegtas 80 Marte Meo konsultācijas.

Marte Meo metode palīdz atbalstīt bērna attīstību ikdienā, tādēļ konsultācijās vecākiem ir iespējas ar speciālista palīdzību saskatīt aktuālās bērna vajadzības un apgūt veidus, kā atbalstīt savu bērnu. Tā ir iespēja vecākiem aktīvi līdzdarboties un pilnveidot savas vecāku prasmes. 

Projekta ietvaros turpinās arī materiāltehniskās bāzes pilnveidošana – papildināts Montessori materiāls, kā arī iegādāts bumbu baseins. Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020. gada 31. maijam.