Biedrība „Brīnummāja” ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu piedāvā dienas nometnes Cēsu novada bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Pirmā nometne notiks no 15.jūnija līdz 19. jūnijam un otrā no 29. jūnija līdz 3. jūlijam.