Vides pētniekiem ļoti patika Cīrulīšu dabas takas.

Esam izmērījuši alas garumu, spēlējuši spēles pie avota, rāpušies cauri režģim, meklējuši dārgumus, laiduši pīlītes, uzzinājuši jaunas lietas par bebriem un ejot pa taku meklējuši dažādus objektus.

Ja nu gadienā esat nolēmuši doties uz Cīrulīšu takām, šeit ir mūsu mazais foto orientēšanās uzdevums. Lai veicas atrast visus objektus!