Noslēdzies Brīnummājas projekts “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes reģionā”

 

Pusotra gada periodā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, Brīnummājā bija iespēja saņemt sociālo rehabilitāciju. Projekta ietvaros atbalstu saņēma 53 bērni. Sociālās rehabilitācijas procesa ietveros tika īstenotas Montessori nodarbības, kanis terapija, mūzikas terapija, deju un kustību terapija, logopēdija, fizioterapija, Tomatis metode un valodas attīstības nodarbības ar Forbrain iekārtu. Bērnu vecākiem tika nodrošinātas psihoterapijas speciālista konsultācijas, fizioterapija grupā un masāžas. Kopumā bērniem īstenotas 2583 pakalpojuma reizes un vecākiem 359 pakalpojuma reizes. Pakalpojumi tika īstenoti Cēsīs un Alūksnē.


Projekts ir nozīmīgs atbalsts sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošanā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu iespējami tuvu dzīvesvietai un īstenojot pakalpojumus, kas vērsti uz bērna funkcionālo spēju uzlabošanu un integrēšanos sabiedrībā.


Brīnummājā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pieejami jau no 2019. gada un nepārtraukti ir attīstījušies. Šobrīd pieejamo pakalpojumu klāsts ļauj sniegt vispusīgu atbalstu bērna emocionālās, sociālās, fiziskās un intelektuālās attīstības ceļā. Būtiska ir iespēja vienuviet realizēt kompleksu sociālās rehabilitācijas programmu, piemeklējot katram bērnam aktuālās terapijas un pieejas.


“Brīnummājas priekšrocība ir spēcīgā komanda – mūsu uzdevums ir būt vērīgiem, pamanīt aktuālās bērna intereses, piedāvāt jaunus mērķus un soli pa solītim virzīt bērnu uz jaunu prasmju apguvi. Tieši speciālistu kopīgs darbs un savstarpējs atbalsts ļauj katram mūsu klientam rast atbilstošāko risinājumu,” norāda Brīnummājas vadītāja Liena Graudule.


Projekts ir bijis būtisks atbalsts ģimenēm no Cēsu, Limbažu, Valmieras, Smiltenes, Gulbenes, Alūksnes, Siguldas un Balvu novadiem, tā ietvaros bērni un viņu vecāki ir saņēmuši nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus tepat, Vidzemē, vienā no nozīmīgākajiem atbalsta centriem - Brīnummājā.  Vecāki kā būtiskas priekšrocības min iespēju saņemt pakalpojumu tajā pašā laikā, kad terapiju apmeklē arī bērns,  iespēju apmeklēt vairākas terapijas vienuviet un speciālistu profesionālo un emocionālo atbalstu.


Projekts tika realizēts ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumu programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākumu "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana".  Projekta kopējais finansējums bija 206 313.07 EUR un tas tika īstenots laika periodā no 2020. gada 14. augusta līdz 2022. gada 31. janvārim.