Gada noslēgumā atskatāmies uz paveikto, dalāmies savā priekā par sasniegto un aicinām ne tikai svētkos, bet arī ikdienā ieklausīties, pamanīt un atblastīt tos, kuriem esam vajadzīgi.

30. novembrī Brīnummājā pretēji ierastajai bērnu čalošanai, bija kopīgas sarunas, jautājumi un atbilžu meklējumi.

Savā pieredzē darbā ar sociālajam riskam pakļautajiem bērniem dalījāmies ar sociālo dienestu, mūsu sadarbības partneru un izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Šajā gadā, pateicoties mūsu klientu uzticībai, mūsu partneru veiksmīgajai sadarbībai un labdarības veikalu “Otrā elpa” stipendiju konkursam, Ziedot.lv administrētajam un Latvenergo finansiāli atbalstītajam projektam, Cēsu novada aģentūras “Sociālais dienests” projektu konkursam un Giving for Latvia grantu konkursam, pie mums ik nedēļu atbalstu ir saņēmuši 70 - 100 bērni. Savus pakalpojumus esam papildinājuši ar Kanis terapiju, Tomatis metodi, Marte Meo metodi un Forbrain metodi.

Bet vislielākais gandarījums un vislielākā dāvana ir mūsu brīnumbērni un viņu vecāku prieks: “Viņš jau kopā ar visiem piedalās nodarbībās!”, “Viņš vairs neraud katru vakaru, jo tagad spēj pateikt, kas viņam vajadzīgs!”, “Viņš kopā ar visiem dejoja!”, “Viņš runā!!”, “Viņš noskaitīja savā mūzā pirmo pantiņu!”, “Viņš ieklausās un tiešām paklausa!”, “Viņai sākuši interesēt burti!”, “Viņš tagad spēj mierīgi rotaļāties pat stundu un ilgāk!”.

Mēs pateicamies mūsu bērniem par kopīgi piedzīvoto, vecākiem par lielo uzticēšanos, sadarbības partneriem par kopīgo risinājumu meklēšanu, atbalstītājiem par iespēju paveikt labos darbus kopā!

Svētkos aicinām priecāties par mazajām uzvarām un nākošajā gadā atkal kopā piedzīvot daudz brīnumu mūsu Brīnummājā!