Ziedojumu akcijas #WhiteFriday ietvaros aicinām ziedot bērniem ar valodas aizturi

Brīnummāja akcijas #WhiteFriday ietvaros aicina ziedot bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, lai viņi spētu izteikt savas sajūtas un iekļauties starp vienaudžiem. Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti pirmsskolas vecuma bērnu atbalstam. Ziedot.lv un Mobilly organizētā ziedojumu akcija #WhiteFriday norisināsies no 31. oktobra līdz 4. novembrim.

Ziedojumu iespējams veikt Mobilly mobilajā lietotnē vai tīmekļa vietnē šeit.

Brinummaja_WhiteFriday

 

Kā sabiedriskā labuma organizācija mēs rūpējamies, lai bērniem pēc iespējas vairāk būtu pieejams atbalsts viņu veiksmīgai attīstībai. Aizvien vairāk ģimeņu vēršas pie mums pēc atbalsta bērnu valodas grūtību mazināšanai. Tie ir bērni ar dažādām grūtībām - ekspersīvās (runātās) valodas aizturi, jeb bērni, kuri komunikācijā izmanto tikai skaņas vai žestus, bērni ar neskaidru izrunu vai grūtībām veidot teikumus un stāstījumu.

Valodas attīstības traucējumi ietekmē visas sfēras, kā arī būtiski apgrūtina mācību procesu. Šie bērni nevar pastāstīt par savām vajadzībām, kā piemēram, palūgt padzerties vai padot kādu lietu, pastāstīt par sliktu pašsajūtu. Ikdienā daudz biežāk rodas situācijas, kad bērns ir satraukts vai izrāda agresiju, jo apkārtējie viņu nesaprot. Valodas attīstības traucējumi ietekmē bērna pašapziņu, traucē attīstīt sociālās iemaņas un veidot draudzīgas attiecības ar vienaudžiem.

Atbalsts bērnam ar valodas attīstības traucējiem primāri ir regulāras logopēda nodarbības, atsevišķos gadījumos var būt nepieciešama konsultācija pie neirologa, audiālā logopēda, miofunkcionālā speciālista vai psihologa. Vissvarīgākais ir regulārs darbs, tādēļ personīgam kontaktam ar speciālistu ir liela nozīme. Brīnummājā atbalstu bērniem sniedz logopēdi, kā arī valodas attīstību veicina kanis terapijā, mūzikas terapijā un Montessori nodarbībās.

Latvijā pieaug bērnu skaits ar valodas attīstības traucējumiem. Valodas problēmas pirmsskolas vecumā ir konstatējamas vismaz katram trešajam bērnam. Bērna sasniegtais valodas attīstības līmenis pirmsskolas vecumā ir nozīmīgs faktors bērna tālākai attīstībai. Tas ir viens no būtiskākajiem sagatavotības rādītājiem, lai bērns spētu veiksmīgi uzsākt mācības skolā - apgūt mācību saturu un iekļauties kolektīvā.

Jau iepriekš Brīnummāja ir rīkojusi ziedojuma akcijas un sniegusi būtisku atbalstu attīstības grūtību mazināšanai. Šajā akcijā saziedotie līdzekļi tiks novirzīti bērnu logopēdijas nodarbību nodrošināšanai. Atbalsts tiks sniegts saziedotās summas apmērā.

Ziedot.lv un Mobilly organizētā #WhiteFriday akcija ir atbilde vispasaules Black Friday iepirkšanās drudzim, tādejādi palīdzot izcelt labos darbus, kurus veic dažādas organizācijas, kā arī uzsverot maza, bet regulāra ziedojuma nozīmi.

Arī mēs, Brīnummāja, aicinām paveikt labos darbus kopā un ziedot bērnu ar valodas aizturi atbalstam Mobilly mobilajā lietotnē vai tīmekļa vietnē šeit.