Ziedojumu akcijas #WhiteFriday ietvaros saziedots atbalsts bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, aicinām turpināt ziedot atbalsta programmai

Brīnummāja piedalījās Mobilly un Ziedot.lv organizētajā akcijā #WhiteFriday, aicinot līdzcilvēkus ziedot bērniem, kuriem ir diagnosticēti valodas attīstības traucējumi. Akcijas mērķis bija palīdzēt pirmsskolas vecuma bērniem ar valodas attīstības aizturi, lai arī viņi spētu izteikt savas sajūtas un iekļauties starp vienaudžiem. Bērnu atbalstam tika saziedoti 183 EUR, kas ļaus nodrošināt 11 logopēdijas nodarbības.

Brīnummājas vadītāja Liena Graudule: “Brīnummājas vārdā saku paldies ikvienam, kurš akcijas ietvaros ziedoja bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. Mēs jau varam nodrošināt 11 logopēdijas nodarbības tiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Šis noteikti ir labs sākums šai atbalsta programmai, kas turpināsies līdz 2023. gada nogalei. Brīnummāja novērtē iespēju, ka arī šogad bija iespēja piedalīties #WhiteFriday akcijā, tādejādi palīdzot aktualizēt ģimenēm svarīgus jautājumus un rodot iespēju sniegt praktisku atbalstu bērniem.”

Ņemot vērā, ka arvien pieaug bērnu skaits, kuriem ir nepieciešams logopēdu atbalsts, atbalsta programma pirmsskolas vecuma bērniem turpināsies līdz 2023. gada nogalei. Līdz ar to aicinām līdzcilvēkus turpināt ziedot bērniem, kuriem ir diagnosticēti valodas attīstības traucējumi. Ziedojumu iespējams veikt Mobilly mobilajā lietotnē un tīmekļa vietnē.

Brīnummājas logopēde Katrīna Liene Jansone: “Tiem bērni, kuri apmeklē logopēda nodarbības regulāri un pilda logopēda rekomendācijas, uzlabojas pārliecība par sevi, savām spējām, ir vieglāk komunicēt un izteikt savu viedokli. Skolā viņiem ir vieglāk pajautāt neskaidro, jo bieži vien bērni nevēlās kaut ko jautāt, ja viņiem ir kādas valodas grūtības.” 

"Savlaicīgs un regulārs darbs palīdzēs bērniem iekļauties grupas vidē un veiksmīgāk apgūt mācību vielu, tāpēc ikviens ziedojums ir ļoti būtisks, jo ne visas ģimenes var finansiāli atļauties nodrošināt ilgstošu logopēda atbalstu savam bērnam ārpus izgllītības iestādes", norāda Brīnummājas logopēde Aija Kalēja.

Latvijā pieaug bērnu skaits ar valodas attīstības traucējumiem. Valodas problēmas pirmsskolas vecumā ir konstatējamas vismaz katram trešajam bērnam. Arī mēs Brīnummājā redzam, ka arvien vairāk ģimeņu vēršas pie mums pēc atbalsta bērna valodas attīstībai. Valodas attīstības traucējumi ietekmē visas sfēras, tai skaitā bērna pašapziņu, traucē attīstīt sociālās iemaņas un veidot draudzīgas attiecības ar vienaudžiem.

Brīnummāja šīs atbalsta programmas ietvaros koncentrējas uz pirmsskolas vecuma bērniem, jo bērna sasniegtais valodas attīstības līmenis pirmsskolas vecumā ir nozīmīgs faktors bērna spējām veiksmīgi uzsākt mācības skolā - apgūt mācību saturu un iekļauties kolektīvā.

Vairāk informācija par ziedojumu atbalsta programmu pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir diagnosticētu valodas attīstības traucējumi, pieejama Brīnummājas tīmekļa vietnē: https://www.brinummaja.lv/socialie-projekti

#WhiteFriday akcija ir atbilde vispasaules Black Friday iepirkšanās drudzim, tādejādi palīdzot izcelt labos darbus, kurus veic dažādas organizācijas, kā arī uzsverot maza, bet regulāra ziedojuma nozīmi.