Jau trešo gadu pēc kārtas, pateicoties mūsu atbalstītājiem un gādīgajiem, čaklajiem darbiniekiem no Amber Beverage Group, aicināsim svinēt Ziemassvētkus kopā!

Kopā ar Cēsu novada Jauniešu domi un Brīnummāju dosimies jautrās rotaļās, dejās, smiesimies un piedalīsimies darbnīcās!

Aicināti ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, bērni un jaunieši no Habilitācijas centra un Dienas centra.

Informatīvi mūs atbalsta Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests". Mīļš paldies visiem, kas palīdz sarūpēt dāvaniņas un dāvā savu laiku, lai palīdzētu iepriecināt citus. Paveiksim labos darbus kopā!

Lūdzu neaizmirstiet apstiprināt savu dalību iepriekš, piesakoties pa tālruni.