Sociālā rehabilitācija

Brīnummāja piedāvā vienotu pieeja bērna vai jaunieša sociālo spēju attīstības atbalstam, izvērtējot klienta aktuālākās vajadzības un sastādot sociālās rehabilitācijas plānu.
 

Piesakies nodarbībām vai uzzini vairāk par pakalpojumiem

26425851 brinummaja@gmail.com
Sociālā rehabilitācija

Kad ieteicams

Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuru atbalstam nepieciešama vienota pieeja un individuāla sociālas rehabilitācijas programma.

Brīnummājas speciālistu komanda sākotnēji iepazīstas ar bērnu vai jaunieti,  izvērtē aktuālākās attīstības vajadzības, pēta speciālistu atzinumus un uzklausa vecāku novērojumus. 
Sarunā ar vecākiem vienojas par sociālās rehabilitācijas plānu - kādas terapijas, kādā secībā un intensitātē bērnam/jaunietim palīdzēs uzlabot viņa pašsajūtu, veicinās sociālo funkcionēšanu un sekmēs kopējo attīstību.

Sadarbības procesā Brīnummājas profesionāļu komanda saskaņo klientam piemērotāko pieeju un vienojas par sociālās rehabilitācijas mērķiem. 
Sociālas rehabilitācijas procesā mēs vērojam klienta pašsajūtu, iesaisti  un attīstības progresu dinamikā.

Sociālās rehabilitācijas noslēguma sarunā ar vecākiem pārrunājam vecāku novērojumus par bērna/jaunieša attīstības progresu sadarbības laikā, kā arī speciālistu novērojumus un rekomendācijas  turpmākam atbalstam.

Konsultācijas ilgums: 60 min.

Speciālisti:

Liena Graudule
Sanda Raudule
Ivita Puķīte

Pieteikšanās iepriekš zvanot