Biedrības "Brīnummāja" kapacitātes veicināšanas projekts "Atspēriens"

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

AIF logo

Projekta logo

Projekta apraksts
 

Projekta mērķis

Stiprināt biedrības veiktspēju mērķa grupas interešu aizstāvībai ilgtermiņā, realizējot stratēģijas un rīcības plāna izstrādi sabiedrisko attiecību un ziedojumu piesaistes jomā.

Projekta ilgums

​No 05-2021 līdz 31-05-2022

Projekta budžets

17 127.16EUR

Projekta pamatinformācija

Projektā tiks veikta biedrības līdzšinējās darbības analīze, to ietekme uz mērķgrupas vajadzību aizstāvību un sabiedrības izpratnes veicināšanu. Projektā tiks izstrādāta biedrības stratēģija, definējot biedrības darbības fokusu ilgtermiņā, nosakot prioritāros darbības virzienus un rīcības plānu sabiedrības informēšanā, izpratnes veicināšanā un ziedojumu piesaistē.

Projekta īstenošanā tiks piesaistīts eksperts organizāciju veiktspējas un stratēģiskās attīstības jomā ar kompetenci sociālajā jomā un sabiedrisko attiecību (PR) eksperts.

Projektā sasniegtie rezultāti ļaus realizēt labas pārvaldības praksi biedrībā, mērķtiecīgi novirzot biedrības resursus tādu aktivitāšu īstenošanā, kas vērstas uz biedrības un tās sabiedriskās darbības nozmīguma izpratni vietējā kopienā, ilgtermiņā veicinot demokrātiska dialoga kultūru un pilsonisko aktivitāti sabiedriski nozīmīgu interešu aizstāvībai.

Projektā tiks izstrādāts rīcības plāns un risinājumi ziedojumu piesaistei, kas stiprinās biedrības iespējas finansiālam mērķgrupas atbalstam, realizējot sociālās rehabilitācijas programmas. Biedrības kapacitātes stiprināšana pamatdarbības jomā sniedz būtisku ieguldījumu klientu dzīves kvalitātes uzlabošanā un sociālās integrācijas risku mazināšanā, ilgtermiņā stiprinot vietējo kopienu un tās iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ziedojumu kultūras veicināšana attīstīs līdzdalības veicināšanu un demokrātiskas sabiedrības paradumu attīstību ilgtermiņā.


Aktualitātes

05.07. Brīnummājā viesojās Norwegian Embassy in Riga vēstnieks Latvijā Kristiāns Ēdegors, padomniece Iveta Medvida un praktikante Elise Agdestein. Sarunā pārrunājām EEZ un Norvēģijas grantu programmas Aktīvo iedzīvotāju fonds nozīmi nevalstisko organizāciju attīstībā. Prezentējām Brīnummājas kapacitātes projekta "Atspēriens" ieguvumus organizācijas veiktspējas uzlabošanā un sabiedrības informēšanā, kā arī ziedojumu kultūras attīstībā Latvijā.

02.07. Sarunu festivālā Lampa prezentājām projekta ietvaros veidoto filmu sabiedrības izpratnes veidošanai par mērķa grupas vajadzībām: bērnu ar paaugstinātu sensoro jutīgumu, hiperaktivitāti un paaugstinātu meocionalitāti pieredzes stāsti.


31.05. Esam veiksmīgi noslēguši Brīnummājas kapacitātes projekta "Atspēriens" aktivitātes! Projekts ir ļāvis atsperties mums, kā organizacijai, ieraudzīt jaunus apvāršņus, izvirzīt sev izaicinnošaķus mērķus un ieraudzīt jaunas iespējas, kā tos sasniegt. Paldies visai projekta un Brīnummājas komandai, kā arī Aktīvo iedzīvotāju fonds par lielisko sadarbību! Vairāk par projekta rezultātiem Jaunumu sadaļā.


11.05. Noslēgusies labdarības kampaņa “No manas rotaļu kastes Tavējai”. Priecājamies, ka kopīgi esam saziedojuši atbalstu 15 bērniem, kuriem ir nepieciešams veikt agrīnu attīstības traucējumu diagnostiku. Labdarības akcijā sasniegtas rezultāts no sirds priecē!


03.05. Aicinām uz labdarības andeli "No manas rotaļu kastes Tavējai". Visi iegūtie ziedojumi tiks novirzīti, lai  palīdzētu bērniem līdz 3 gadu vecumam pēc iespējas agrāk konstatēt attīstības traucējumus, nodrošinot bezmaksas Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku. 
https://brinummaja.lv/jaunumi/aicinam-uz-labdaribas-andeli28.04. Kopā ar mūsu sadarbības partneri Ieber.lv raidījumā "Izzini un pielieto" runājām gan par labdarības andeli, gan to, kā izvēlēties un piedāvāt bērniem rotaļlietas, lai tās aizvien būtu aktuālas. https://www.brinummaja.lv/labdaribas-projekti

12.04. Uzsākam labdarības andeli "No manas rotaļu kastes Tavējai",  l
ai palīdzētu agrīni konstatēt bērnu attīstības traucējumus.
Aicinām ikvienu ģimeni ieskatīties savā rotaļu kastē un līdz 30. aprīlim ziedot tās mantas, kuras ir gatavas ceļot “No manas rotaļu kastes Tavējai”. https://www.brinummaja.lv/jaunumi/aicinam-piedalities-labdaribas-andele-no-manas-rotalu-kastes-tavejai-lai-palidzetu-agrini-konstatet-bernu-attistibas-traucejumus9.04.
Bērnu un viņu vecāku vārdā sakām paldies mūsu ziedotājiem -
Studio Pizza, SIA Karjeru tehnikas noma un SIA RAYBORG. Mūsu sadarbības partneriem, kas izvietoja ziedojumu kastītes tirdzniecības vietās - Elvi Veikals un Tet.lv veikalu tīklos, kā arī Cēsu veikalos ieber.lv, Lielveikals Solo, Milti un Zīle Rokā. Kā arī sirsnīgs paldies ikvienam līdzcilvēkam, kas ziedoja caur Mobilly vai ar pārskaitījumu.


07.04. Ziedojumu kampaņa "Lai mācīties ir vieglāk!" noslēgusies. Labdarības akcijas “Lai mācīties ir vieglāk!” rezultātā tiek sniegts atbalsts 9 no 10 bērniem kopā 4163 EUR apmērā, nodrošinot viņiem bezmaksas Montessori un logopēdijas nodarbības. https://www.brinummaja.lv/jaunumi/saziedota-palidziba-berniem-ar-macisanas-un-valodas-attistibas-traucejumiem-lai-macities-ir-vieglak14.02. un 23.02. Vaļā durvis vērusi jaunā virtuālā Brīnummāja!
Par jauno Brīnummājas interneta vietni publicējam informāciju sociālajos tīklos un mājas lapā. Saņemam jau pirmās pzitīvās atsauksmes no lietotāja ar redzesinvaliditāti. https://www.brinummaja.lv/jaunumi/brinummajai-radita-jauna-interneta-vietne28.01.
Brīnummājai ir izstrādāta un publicēta jauna mājas lapa! Tagad tā ir ērtāka lietošanai arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem, lapas saturs ir pielāgots teksta klausīšanās funkcijai, kā arī vizuālais un tehniskais risinājums ļaus ērtāk lietot lapu arī cilvēkiem ar ierobežotiem kustību traucējumiem. 
Ikviens lasītājs ērtākā un pārskatāmākā veidā varēs uzzināt gan par Brīnummājas pakalpojumiem un profesionāļu komandu, gan par sabiedriskā labuma aktivitātēm un sociālajiem projektiem. Lai pēc iespējas plašāku sabiedrību sasniegtu Brīnummājas jaunumi un atbalstu atrastu ikviena ģimene, kura to meklē, ir uzlaboti lapas tehniskie parametri.
Mēs esam atbalsts iksvienam bērnam un viņa ģimenei intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības ceļā, tādēļ Brīnummājas lapā varēs atrast informāciju gan par to, kāds atbalsts ir piemērotāks katrā situācijā, gan dažādus praktiskus padomus, no kuriem ģimenes varēs iedvesmoties un rast idejas.
Mums ir svarīgi, lai ikviens pie mums justos gaidīts un saprasts un šo sajūtu esam centušies nodot ikvienam mūsu lapas apmeklētājam. 

Paldies sadarbības partneriem mājas lapas tapšanā, ikvienam mūsu palīgam un Brīnummājas komandai par kopīgo darbu! Uz tikšanos gan virtuālajā, gan klātienes Brīnummājā!

19.01.
Labdarības akcijā "Lai mācīties ir vieglāk!" līdz šim saziedotie līdzekļi ļaus sniegt atbalstu jau 7 bērniem! Lai atbalstu saņemtu visi 10 bērni, vēl nepieciešami 1395,6 EUR.
FB kontā bublicēta atskaite un aicinājums ziedot bērniem ar valodas attīstības un mācīšanās traucējumiem:
❤️ caur Mobilly, https://bit.ly/brinummaja;
❤️ uz ziedojumu kontu SEB bankā LV75UNLA0050023949868 ar mērķi: akcijai "Lai mācīties ir vieglāk!";
❤️ ziedojumu kastītēs: ieber.lv, Milti un Zīle Rokā, Veikals Elvi Bērzkrogs, Elvi Veikals Siguldā, Līgatnē un Raganā, Tet.lv Tet.lv un Liepājā, Tet.lv TC Domina, Spice, Akropole

28.12.
Turpinot uzrunāt ziedotājus labdarības akcijā "Lai mācīties ir vieglāk!", publicēts video ar pirmo akcijas dalībnieku un vecāku uzrunu. Akcijas laikā vienlaikus aktualizējam tēmas par bērnu ar mācīšanās grūtībām aktualitāti un sabiedrības izpratni par šo ģimeņu vajadzībām.

27.12.
Piesaistot ziedojumus, ar Maxima LV finansiālu, atbalstu nodrošinātas dāvanas dienas centru jauniešiem. Projekta ietvaros viens no uzdevumiem ir veidot veiksmīgu sadarbību ar ziedotājiem, kas sekmē uzticēšanos Brīnummājai, kā sabiedriskā labuma organizācijai.

21.12.
Realizējot tīklošanas pasākumus publicitātes pasākumu ietvaros, decembra mēnesī realizētas pieredzes apmaiņas tikšanās ar Veselavas PII un Spāres dienas centra vadītāju.

 

25.11.

Liena Graudule, Brīnummājas vadītāja piedalījās NVO nams rīkotajā Rīgas un Vidzemes reģiona NVO un pašvaldību pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferencē dalījās ar labās prakses piemēriem.


18.11.
Sagatavots un nosūtīts preses paziņojums "Alūksnes bērniem sociālā rehabilitācija atkal pieejama tuvu mājām"
Ziņā uzsveram: Jaunas sadarbības formas un kopīgas pašvaldību un nevalstiskā sektora iniciatīvas kopumā veicina sabiedriski aktīvas sabiedrības veidošanos un sabiedrības līdzdalību vietējās kopienas vajadzību atbalstīšanai.  Sabiedriskā labuma organizācijas ir ne tikai resurss, kā piesaistīt finansējumu un radīt jaunas iespējas, tā ir sociāli atbildīgu pilsoņu aktīva rīcība, mērķa grupas aktuālo vajadzību pārzināšana un sabiedrībā aktuālu problēmu, kā sociālā iekļaušanās, risināšana.

 

“Sociālie pakalpojumi Alūksnes novadā attīstās tieši pateicoties pašvaldības, nevalstiskā sektora un sociālās jomas pārstāvju veiksmīgai sadarbībai ar kopīgām rūpēm par klientiem. Mēs kā sabiedriskā labuma organizācija ne tikai rūpējamies par pakalpojumu pieejamību, mēs pārzinām mērķa grupu, tās vajadzības, sekojam līdzi jomas attīstības tendencēm un labākajai praksei, tādēļ kopīga sadarbība arī politiķiem ļauj pieņemt izsvērtākus un uz klientu vajadzībām balstītus lēmumus”, pauž Brīnummājas vadītāja un bērnu attīstības speciāliste Liena Graudule.

4.11.
Uzsākam ziedojuma kampaņu Lai mācīties ir vieglāk! Kampaņas mērķis ir  stiprināt bērnu pašapziņu un veicināt mācību sasniegumus, vismaz 10 Vidzemes bērniem ar mācīšanās traucējumiem nodrošinot katram atbalsta programmu 460 vērtībā.
Ziedojuma kampaņā plānots piesaistīt ziedojumus vismaz 4600 EUR vērtībā un īstenot 350 bezmaksas pakalpojuma reizes.
Par ziedojuma kampaņu stāstīja arī RETV ziņās, TV24 ziņās un LTV dienas ziņās.

13.09.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie ziedojumu kampaņas plānošanas. Par mēŗka grupu ir
izvēlēti bērni sākumskolas vecumā, kuriem nav noteikta invaliditāte un ir diagnosticētas mācīšanās
grūtības. Šī ir mērķa grupa, kurai šobrīd nav valsts finansiāla atbalsta un tikai dažās pašvaldībās
ģimenes var saņemt apmaksātus speciālistu pakalpojumus.
 

03.08.

Turpinām īstenot Brīnummājas atpazīstamības veicināšanas aktivitātes. Sadarbībā ar Reini, fotosesijā mājas lapai tikai uzņemti gan speciālistu portreti, gan fotogrāfijas no Brīnummājas vides.
 

05.07.

Šodien ar Brinummājas komandu par personīgā zīmola lomu ar savām eksperta zināšanām dalījās Ilze Rassa. Projekta ietvaros sabiedriskā labuma organizācija "Brinummājā" īsteno aktivitātes, kas veicina organizācijas atpazīstamību un sabiedrības izpratni par tās lomu mērķa grupas vajadzību atbalstīšanā.

Šis gads ir mainījis arī aspektus, pēc kuriem klienti izdara savas izvēles. Aizvien būtiskāka loma ir personīgam kontaktam, saistošai personībai un cilvēka patiesumam. Šodien ar Brīnummājas komandu par personīgā zīmola lomu ar savām eksperta zināšanām dalījās Ilze Rassa. Paldies par lielisko treniņu, kas Brīnummājas profesionāļu komandai iedeva jaunu, plašāku skatījumu!

 

19.06.

Projekta "Atspēriens" sanāksme, kurā Brīnummājas komanda izskatīja viedokļu aptaujas rezultātus, strādāja pie stratēģiskajām prioritātēm un to īstenošanas rīcības plāniem. Sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Irbīte prezentēja Sabiedrisko attiecību plānā definētos vēstījumus.


25.05
Projekta "Atspēriens" ietvaros, lai sniegtu lielākas iespējas ģimenēm saņemt nepieciešamo atbalstu, plānots veicināt ziedojumu piesaisti. Aktivitātes ietvaros 25.05.  tikāmies ar SOS bērnu ciemata pārstāvi, lai iepazītos ar labo praksi un veiksmes stāstiem ziedojumu piesaistē.

Tikšanās ar SOS bērnu ciemata pārstāvi

18.05.
Projekta ietvaros ir uzsākusies biedrības darbības izvērtēšana, nepieciešamo resursu un vajadzību apzināšana. Aktivitāti īsteno darbības analīzes eksperte Aija Freimane

Projekta ietvaros uzsāktas intervijas ar biedrības speciālistiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrības pārstāvjiem, lai apzinātu līdzšinējo atbalstu, klientu vērtējumu un gaidas, kā arī sociālas jomas aktuālās tendences un risināmos jautājumus.

13.05.
Projekta atklāšanas sanāksme
Šodien kopā ar projektā piesaistītajiem ekspertiem - darbības analīzes eksperti Aiju Freimani un sabiedrisko attiecību speciālisti Anitu Irbīti biedrības "Brīnummāja" komandai prezentējām projekta "Atspērens" mērķi, ieguvumus un aktivitāšu plānu.

"Līdz šim esam ļoti cītīgi strādājuši, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem, kā arī viņu ģimenēm. Mūsu darbības fokusā ir bijis izveidot kvalitatīvus un aktuālus atbalsta pasākumus, kas vērsti uz mūsu klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ar šo projektu mēs atspersimies, lai ieraudzītu plašāk un fokusētos uz tādu atbalstu ģimenēm, kas ilgtermiņā veicinātu sabiedrības izpratni, demokrātisku dialogu un   pilsonisko aktivitāti sabiedriski nozīmīgu interešu aizstāvībā", biedrības valdes priekšsēdētāja Liena Graudule.